Еднонасочен режим на главната улица

Од денеска повторно се воспоставува еднонасочен режим на сообраќај на дел од улиците “Јосиф Јосифовски” и “11-ти Октомври” со влез од раскрсницата на улица “Јосиф Јосифовски” со улица “Наум Веслиевски” и излез на раскрсницата на улица “11-ти Октомври” со улица „29-ти Ноември.

Ваквата практика повеќе од 10 години.

Најнови вести од Centar.mk