Обраќање на градоначалникот Живко Гошаревски за едногодишното работење