Распишан конкурс за избор на директор и заменик на МРТ

Македонската радио-телевизија распиша конкурс за избор на нов директор и заменик-директор на јавниот сервис, кои ќе седнат на местата на актуелните Марјан Цветковски и Харун Ибраими.

На Цветковски мандатот му истекува во март годинава. Функцијата генерален директор ја извршува од 2012 година.

Според конкурсот објавен на интернет-страницата на јавниот сервис, директорот и заменик-директорот се избираат за период од 3 години, со можност за повторен избор. Кандидатите што ќе се пријават треба да се: државјани на Република Македонија, да имаат високо образование, да поднесат програма за работа на МРТ за период од три години, да имаат над пет години работно искуство во областа на комуникологијата, новинарството, електронските комуникации, информатиката, културата, економијата или правото.

Петгодишните мандати на членовите на програмскиот Совет истекуваат во декември. Меѓу членовите на програмскиот Совет се поранешните пратенички од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, Јагнула Куновска и Косана Николиќ-Мазневa, свој претставник имаат двете новинарски здруженија ЗНМ и МАН, а од неодамна за претседателка е назначена професорката Смилка Јанеска-Саркањац кога претходно беше разрешена Снежана Клинчарова.


Source: Македонија

Најнови вести од Centar.mk