Денеска е чист понеделник – почнува Велигденскиот пост

Денес е понеделникот после Прочка кој уште се нарекува Чист Понеделник.

Впрочем на Чист Понеделник започнуваат и Велигденските пости. На овој ден исто така се чисти куќата, а особено се внимава садовите да се измијат од мрсната храна.

Велигденските пости траат седум недели, а за време на истите се консумира храна од растително потекло, со исклучок на одредени денови, односно празници за време на постите, кога се подготвуваат одредени карактеристични продукти.