Никола Станковски избран за претседател на советот на Општина Ресен

За претседател на Советот на Општина Ресен е избран Никола Станковски од СДСМ вчера во 11 часот на првата седница на ресенскиот совет.

Никола Станковски кој истовремено е претседател на СДСМ во Ресен, е иззбран со 8 гласа ЗА.

Најнови вести од Centar.mk