ФОТО/ВИДЕО: Волшебното Отешево денес

Фотографија на Sky.