ПРЕСПАНСКА ПАНОРАМА - ГАЛИЧИЦА, РАЈОТ НА ЗЕМЈАТА

Заради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица , еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. 

Image

Повеќе...

ПРЕБАРАЈ