Владата на САД и подари пет теренски чевороцикли на граничната полиција (ВИДЕО)

Владата на САД и подари пет теренски чевороцикли на граничната полиција (ВИДЕО)
Владата на САД и подари пет теренски чевороцикли на граничната полиција (ВИДЕО) – Sky.mk – Дознај се' – Македонска новинска агенција

ПРЕБАРАЈ