Столарска работилница „Нелком“

Столарска работилница „Нелком“ - Подмочани нуди:

 

- местење бродски под
- местење ламинат
- монтажа на врати, дограма
- поправки на столови, мебел
- изработка на еуропалети
- изработка на скали за јаболка
- и останати столарски работи

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 070 555532

ПРЕБАРАЈ