Како почнав да пишувам? Писмо до непознато другарче: Жолта дуња-зелен бор,брзо чекам одговор!

Како почнав да пишувам? Писмо до непознато другарче: Жолта дуња-зелен бор,брзо чекам одговор!

Пишува: Стевче Радевски

Повеќе...

Легенди и преданија: Ѕидање на гревот

Легенди и преданија: Ѕидање на гревот

Пишува: Стевче Радевски

Повеќе...

Дана Глобочка-Убавина преточена во песна!

Пишува: Стевче Радевски

Првите приказни за убавината на Дана Глобочка ги слушнав уште како дете.Мојот комшија Мите Фиљип,од кого што ги научив најубавите приказни,секогаш кога ќе почнеше да раскажува за убавината на Дана ,најпрвин ќе направеше една психолошка пауза и ќе почнеше да ја плете приказната:

Повеќе...

Рурални приказни (Наговарам ти ќерко,дошикај са снаво): Улогата на гомната во славната македоската историја

Рурални приказни (Наговарам ти ќерко,дошикај са снаво): Улогата на гомната во славната македоската историја

Пишува:Стевче Радевски

Повеќе...

ПРЕБАРАЈ