90% од луѓето одговараат погрешно: Можете ли да ја решите оваа математичка задача?

На математичката задача во прилог, наводно, дури 90% од луѓето одговараат погрешно. Погледнете и напишете ни го вашиот одговор на Фејсбук