Ако ја решите оваа задача за помалку од 20 секунди, вие сте ГЕНИЈ

Ако ја решите оваа задача за помалку од 20 секунди, вие сте ГЕНИЈ! Вашиот одговор напишете го во коментари на Фејсбук