Битно е да глeдате што купувате – знаете ли што значи овој знак на средствата за чистење?

Повеќето од нас при купувањето на средствата за чистење воопшто не ја читаат декларацијата на производот. Земете некое од средствата со кое го чистите купатилото и погледнете на задната страна.

Црниот знак X, доколку над него пишува xi, означува иритација на кожата. Таа ознака значи дека морате да користите нараквици, додека го користите ова средство за чистење.

Знакот се наоѓа и таму каде што не го очекувате

Иако мислите дека веќе ова сте го знаеле, ќе се изненадите колку средства ја имаат оваа ознака. Како на пример средството за чистење за стаклени површини. Најчеста грешка која ја правиме е што не го проветруваме просторот во кој ја користиме оваа хемикалија. Последиците од вдишувањето на испарените супстанци можеби нема да ги почуствувате следниот ден, но бидете сигурни дека ќе се појават во блиска иднина.