Кој број го гледате на сликата?

Ви донесуваме уште една интересна загатка – овој пат проверете го својот вид.

Колку ви е добар видот: Кој број го гледате на сликата?

Иако оваа слика делува како да не неа нема ништо освен црно-бели линии, на неа има скриен број.

Обидете се да го пронајдете скриениот број и проверете го својот вид. Кој број го гледате?