Можете ли да го пронајдете решението за помалку од 10 секунди!?

Иако изгледа едноставна, оваа задача намачи многумина. Обидете се да ја решите за 10 секунди! Одговорите напишете ги во коментари на Фејсбук