Над 200 делници и 1.300 километри патишта, СДСМ објави видео од Ковачевски со километарски статус

Претседателот на СДСМ и премиер, Димитар Ковачевски денеска во Собранието ги посочи најголем дел обновените, рехабилитирани и изградени регионални, локални и автопатишта, во вкупна должина од над 1.300 километри, од 2017 до 2022 година, меѓу кои и:

1. Автопатот Смоквица – Гевгелија – рехабилитација и проширување од 10,15км
2. Автопатот Петровци- Миладиновци – Кадино и Хиподром, 8 км.
3. Автопатот Охрид – Кичево, во моментов 75% од проектот е изграден.
4. Рехабилитација на автопатот Велес – Градско со возна лента, 20км.
5. Санација на обиколницата кај Скопје, 4км,
6. Рехабилитација на автопатот ГП Богородица до Гевгелија, 4,5км.
7. Доизградба на автопатската делница Д.Капија – Смоквица, 28,2км.
8. Рехабилитација на автопатот Куманово – Миладиновци, 23км.
9. Рехабилитација на авопатот Сарај – Групчин, возна лента, од 8 км.
10. Рехабилилатица на автопатот Сарај – Групчин, 16 км.
11. Рехабилилитација на обиколница на Скопје, клучка Смилковци – клучка Мирковци, 9 км.
12. Изградба на автопат Миладиновци – Св.Николе – Штип во должина од 47км.
13. Рехабилитација на автопатската делница Неготино – Д.Капија 8,8км.
14. Рехабилитација на возна лента Велес – Градско 20,2км.
15. Изградбата на експресен пат Велес – Кадрифаково трета фаза, 10,7км.
16. Изградба на нов експресен пат Штип – Кочани од кои:
17. Делница Штип – Крупиште, 14,3 км.
18. Делница Крупиште-Кочани – 13,7 км.
19. Изградбата на пат Штип – Радовиш, фаза 1 – 23,5 км.
20. Штип – Радовиш, фаза 2, 16.9 км.
21. Рехабилитација на регионален пат мост Близанско- Калуѓерац 14,5 км.
22. Рехабилитација на регионален пат Дебар – ГП Блато 5,3км.
23. Рехабилитација на магистрален пат Кочани – Делчево, 30км.
24. Рехабилилитација на магистрален пат Гостивар-Колари, 28,5 км.
25. Рехабилитација на регионален пат Петровец – Катланов 5,3км.
26. Рехабилитација на регионален пат Прешовце- Јегуневце 5км.
27. Рехабилитација на регионален пат Берово – Струмица, 14,75км.
28. Рехабилитација на регионален пат Битола – Новаци 10км.
29. Рехабилитација на регионален пат П1301 делница Охрид – Конско, 6км.
30. Санација на мост на државен пат П1001005, во с.Удово на река Вардар и обнова на асфалт.
31. Санација на мост на државен пат А2 влез во Скопје Сарај.
32. Санација на 5 моста на државен пат А2 Гостивар – Колари.
33. Реконструкција и зајакнување на 3 моста А3- делница брана Калиманци – МК каменица.
34. Рехабилитација на 15 моста на држвавен пат А3 на делница Кочани – Делчево.
35. Рехабилитација на патот Негорци – Гевгелија, 5,40км.
36. Рехабилитација на транзит низ Охрид, 5,6км.
37. Рехабилитација на патот Кадрифаково – Штип, 7км.
38. Рехабилитација на регионален пат спој А4 Стенковец, 2км.
39. Реконструкција на патот Крива Паланка – Огут, 4,7км.
40. Реконструкција на Сарај – Карпалак, 3,7км.
41. Реконструкција на пат од Шемшово – Лешок, 3,4км.
42. Реконструкција на пат Неготино – Полошко спој со А2, 3,3км.
43. Реконструкција на патот Сарај – Семениште, 3,1км.
44. Реконструкција на патот Желино – Сарачино, 2,6км.
45. Реконструкција на спој А4 Стенковец – Бродец 1,1км.
46. Обнова на патот Трстрија – Баргла 2,5км.
47. Обнова на патот Трсино – Трстија, 1,6км.
48. Обнова на патот Смолари – Дражево, Коњарево 1,2км.
49. Реконструкција на влез во Струмица кај Добрејци 0,4км.
50. Обнова на патот Кучичино – Теранци 1,4км.
51. Обнова на патот Карбинци – Плачковица, 2,1км.
52. Реконструкција на патот Радовиш – Плачковица 2,5км.
53. Реконструкција на влез во Пробиштиш 1,3км.
54. Обнова на патот Штип – Караорамн 1,07км.
55. Транзит низ Куклуш, Богомила- Стројмани,
56. Смоквица – Прдејци.
57. Спој Р1105 со Балинци, спој со Р1103 Неготино,
58. Транзит низ Демир Капија,
59. Обнова на Давидово-Миравци, спој за Вевчани.
60. Обнова на патот од Хотел Гранит – пумпна станица 0,3км.
61. Обнова на Распаќе – Подмојле 1,1 км.
62. Обнова на патот од Осломеј до Туин 6 км.
63. Обнова на Рапеш – Старавина 5,8км.
64. Реконструкција на патот Прилеп – прилепско езеро, фаза 1 од 4,8км.
65. Реконструкција на патот Лозани – Вашерејца 1,3км.
66. Реконструкција на Бистрица – Драгош 3,7км.
67. Онова на Транзит Прилеп улица Александар Македонски, 1,1 км.
Оние кои не ги спомена премиерот поради временското ограничување а се исто така завршени се и следните патишта:
68. Рехабилитација на магистрален пат обиколница на Ресен, 5,00 км
69. Рехабилитација на регионален пат Сопиште – Говрлево, 7,20км
70. Рехабилитација на регионален пат Бошков Мост – Дебар, 8,25 км
71. Изградба на регионален пат Опае – Белаковце – Станчиќ – граница со Косово,16 км
72. Изградба на регионален пат, Скопје до Сончев град, 4,4 км
73. Санација на мост на државен пат во Р2338 на река Елешка близу Меџитлија
74. Санација на мост на државен пат Р1308 на река Брајчинска Ресенско
75. Санација на мост бр.61 на државен пат А2 Превој Стража
76. Изградба на пропуст на државен пар Р2234 во село Дворце на река Вратничка
77. Санација на мост на државен пат 2137 во село Војшанци (на р.Вардар)
78. Рехабилитација на А3 Делчево – Звегор, 5 км
79. Рехабилитација на Р1302 Делчево – Пехчево, 10км
80. Рехабилитација на Р1304 Берово – Виница, 11км
81. Рехабилитација на Р1106 Јурумлери – Драчево, 4 км
82. Рехабилитација на Р1305 Битола – Демир Хисар,10 км
83. Рехабилитација на Р1207 Младо Нагоричане – Пелинце, 10 км
84. Рехабилитација на Р1204 Куманово – Свети Николе, 10 км
85. Рехабилитација на Р1209 Тетово – Попова Шапкa, 18.2 км
86. Рехабилитација на Р2133 Драчево – Орешани – Таор, 9 км
87. Рехабилитација на Р1109 Фурка – Богданци – Гевгелија, 11 км
88. Рехабилитација на Р1107 Кавадарци – Росоман, 7.4 км
89. Рехабилитација на А4 Струмица – Ново Село, 12.7 км
90. Рехабилитација на Р 1208 Подмоље – Радожда, 4.1 км
91. Рехабилитација на Р 1310 Берово – Клепало, 6.62 км
92. Рехабилитација на Р 1309 Кочани – Пониквa, 12 км
93. Рехабилитација на Р 1205 Злетово – Пробиштип, 17.3 км
94. Рехабилитација на Р 2342 Тркање – Пишица, 9.85 км
95. Рехабилитација на Р 1102 Негорци – Гевгелија, 5.4 км
96. Рехабилитација на Р1301 Транзит низ Охрид, 5.6 км
97. Рехабилитација на Р 1208 Охрид – Подмоље, 8.55 км
98. Рехабилитација на Р 1312 Прилеп – Прилепско езеро, 4.2 км
99. Рехабилитација на Р 1310 Радовиш – Подареш, 9.85 км
100. Рехабилитација на Р 1204 Кадрифаково – Штип, 7 км
101. Рехабилитација на Р 1107 Транзитен дел Кавадарци, 1.1 км
102. Рехабилитација на Р 2132 Калуѓерец – Растеш, 7.4 км
103. Рехабилитација на А3 Транзит низ Делчево, 3.9 км
104. Рехабилитација на А3 Макази – Ресен, 2.7 км
105. Рехабилитација на А2 Колари – Кичево, 11.4 км
106. Рехабилитација на А4 Радовиш – Струмица и Р1403 Василево – Добрејци, 5.5 км
107. Рехабилитација на Р 2235 с.Маврово – Никифорово, 6.6 км
108. Рехабилитација на А1 Смоквица – Удово и Р1401 врска со Р1105 Брајковци – Балинци-Марвинци, 6.1 км
109. Рехабилитација на Младо Нагоричане – Пелинце, 4.9 км
110. Рехабилитација на Регионален пат Штип – Радовиш, 21 км
111. Рехабилитација на А3 Обиколница Кочани, 6 км
112. Рехабилитација на Р1104 Куманово – Никуштак, 11 км
113. Рехабилитација на Р1204 Куманово – Свети Николе, 32 км
114. Рехабилитација на Р12133 Куманово – Опае, 6 км
115. Рехабилитација на Прилеп – Тополчани – Битола, 15 км
116. Реконструкција на Р1402 Банско – Колешино , 5,6 км
117. Реконструкција на пат Оморани – Теово , 1,8 км
118. Изградба на регионален пат Старо Коњарево – Ново Коњарево, 3 км
119. Рехабилитација на државен пат Р2337 делница, Крушево – Слива – Пуста Река, 14 км
120. Рехабилитација на државен пат Р1101 делница, Прилеп – Тополчани – Битол, 15 км
121. Рехабилитација на државен пат Р1107 делница, Мушов Гроб – Мрежичко, 7,5 км
122. Рехабилитација на државен пат Р2241 делница, врска со државен пат Р1201 – Лабуниште – Бороец – Јабланица 11,8 км
123. Рехабилитација на државен пат Р1207 делница, Пелинце – ГП Пелинце (фаза 2) 4,9 км
124. Рехабилитација на државен пат Р1105 делница, врска со државен пат Р1401 (Раброво) – ГП Дојран 7,8 км
125. Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Струга (врска со Р1201) – Дрслајца – Биџево – Д.Татеши – Мислодежда 7 км
126. Рехабилитација на државен пат Р2240 делница, врска со 1201 – Вевчани – Октиси – врска со А2, 7,9 км
127. Рехабилитација на државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци) – Раец – Фариш, 12км
128. Рехабилитација на државен пат Р1103 делница, Транзит низ Кавадарци, 1,2 км
129. Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Мислодежда – Збажди, 7,3 км
130. Рехабилитација на државен пат Р1309 делница, Кочани – Пониква (фаза 2), 7,4 км
131. Рехабилитација на државен пат А4 делница, Струмица – Ново Село, 9,5 км
132. Рехабилитација на магистрален пат А3, обиколница на Кочани, 6км
133. Рехабилитација на магистрален пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка 21км
134. Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, 1км
135. Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово – Пробиштип,17,3км
136. Рехабилитација на дел од државен пат Р1302 делница, Струмица – Берово, 6,6км
137. Рехабилитација на државен пат А3 делница, Транзит низ Охрид , 1,88км
138. Рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип – Крупиште, 18 км
139. Рехабилитација на регионален пат Р1303, делница Кичево – Македонски Брод, 25,75км
140. Рехабилитација на регионален пат Р1206, делница Карпалак – Желино, 12,2 км
141. Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Узем – Тораница, 6,91 км
142. Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Македонска Каменица – Саса, 10 км
143. Гевгелија – Смрдлива Вода, 1 км
144. Тетово – Боговиње, 1 км
145. Стари Град – крстосница Богомила, 2,5 км
146. Долна Бошава – Горна Бошава, 1 км
147. Крстосница с.Брод – Бач – Меџитлија 2 км
148. РЕК Битола – Маково 1 км
149. Врска Р1306 – Алдинци – Житоше 8 км
150. Радовиш – Плачковица фаза 2, 7,0 км
151. Излез Штип – спој со А4 2,5 км
152. Могила – Радобор – Будаково 1,5 км
153. Кажани – Битола, 1 км
154. Сарај-Радуша, 3 км
155. Кадино село – Галичани, 1 км
156. Врска А2 – Кичево – Осломеј, 2 км
157. Лажани – Житоше, 1,5 км
158. Богомила – Црнилиште, 5,2 км
159. Лагово – Штавица – Витолиште, 7 км
160. Центар Жупа – Брештани – Кочаџик – Новак, 4,9 км
161. Куманово – Граница со Србија – Сопот, 7,8 км
162. Крива Паланка (врска со А2) – Огут, 8,9 км
163. Транзит Дебар, 3 км
164. Сончев град – Средно водно, 2,1 км
165. Шипковица – Бозовце, 3,4 км
166. Лакавица – Србиново, 1,5 км
167. Транзит низ Виница, 1,2 км
168. Банско – Колешино – Смоларе – Старо Коњарево, 5,2 км
169. Радовиш – Плачковица фаза 3, 1,4 км
170. Трсино-Бигла фаза 2, 2,3 км
171. Велес транзит Р1102 и Р1312, 2 км
172. Стари град – Теово, 7,5 км
173. Кавадарци – Дреново, 9 км
174. Спој со А2 – Осломеј, 1,5 км
175. Кажани – Кл.Ротино, 3 км
176. Кривогаштани – Житоше, 10,8 км
177. Макази – Царев двор, 1,1 км
178. спој Р1307 – Галичица, 2,8 км
179. спој со Р1305 – Крушево , 2,5 км
180. Царев двор – гп Стење,2,4 км
181. Рехабилитација на државен пат А2, делница Куманово – Страцин, 27,5 км
182. Реконструкција со рехабилитација на државен пат Р1203, делница Тетово – Џепчиште, 4 км
183. Реконструкција на државен пат Р2133 делница Ропалце – Матејче, 3,3 км
184. Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеп (Плетвар), 19 км
185. Маврово-Галичник, 2 км
186. Крива Паланка-Огут, 2 км
187. Шемшово-Желино, 5 км
188. Шипковица-Бозовце, 1 км
189. Куманово-Сопот , 1 км
190. Врска со А2-Арачиново, 3 км
191. Липково-Оризари, 1 км
192. Чучер-Танушевци, 3 км
193. Сарај-Карпалак, 2 км
194. Преод-Горубинци, 4 км
195. Превалец-Виница, 2 км
196. Штип-спој со А4, 2 км
197. Радовиш-Воиславци, 2,5 км
198. Габрово-Колешино-Смоларе. 1,5 км
199. Пробиштип-Лесново, 3,5 км
200. спој со А4 – Робово – Муртино 3,5 км
201. Мартолци-Петле, 6,5 км
202. Горничет-Смрдлива вода, 4,5 км
203. обиколница Демир Капија, 1,5 км
204. Неготино-Глишиќ, 3 км
205. Битола-Ниже поле, 3 км
206. Спој со А3-Ротино, 4,5 км
207. Спој со А3-Ново Лагово-Бучин 3,5 км
208. Витолиште-с.Манастир, 4 км
209. Железнец-Д.Хисар, 12 км

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
ИСТОРИСКИ РЕКОРД: Просечната нето плата достигна речиси 40.000 денари!

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во декември 2023 година, во однос на декември 2022 година, изнесува 116.4. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Јавна управа и одбрана; задолжително социјално Прочитај повеќе...

Ахмети: Со Османи за претседател напред, не за Русија, да за Европа

Во продолжение говорот на претседателот на ДУИ Али Ахмети: Почитувани сестри и браќа, почитувани граѓани, Не често Ви се на овој начин, од оваа говорница, со толкава најава и со големо насочено внимание. Долго размислував дали треба да ја споледам со Вас мојата загриженост, само поради една причина, да не Прочитај повеќе...

ЈУРОП ХАУС КРИВА ПАЛАНКА И СТРУМИЦА, ПРЕКУ МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ, ПРОСЛАВИЈА ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

На почетокот на оваа недела Крива Паланка и Струмица станаа епицентри на младинскиот активизам и иновативност, прославувајќи три години од постоењето на Јуроп хаус во овие градови. Овие настани не само што ја одбележаа посветеноста на Јуроп хаус во аспирациите и креативноста на младите туку и ја потврдија нивната улога Прочитај повеќе...

СИГУРНОСНИОТ ПОЈАС СПАСУВА ЖИВОТ

Користењето на сигурносен појас е наменето исклучиво за лична безбедност и заштита на возачот, односно патникот, во случај на ненадејно запирање на возилото или сообраќајна незгода. Според Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, сигурносниот појас е склоп од ремени со сигурносно копче, уред за приспособување и приклучоци кои што Прочитај повеќе...

Трамп: Имаме оружје што со еден удар би ги уништило Њујорк и Јужна Каролина

Коментарите на Доналд Трамп за опасноста од нуклеарно оружје што „би можело да ги уништи и Њујорк и Јужна Каролина“ предизвикаа бројни реакции во САД. За време на интервјуто со водителката на „Фокс Њуз“, Лора Инграхам, Трамп рече дека е загрижен за безбедноста на неговите поддржувачи. „Загрижен сум за нивната Прочитај повеќе...

ИСТОРИСКИ РЕКОРД: Просечната нето плата достигна речиси 40.000 денари!

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во декември 2023 година, во однос на декември 2022 година, изнесува 116.4. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување (27.5 %), Снабдување со […] Прочитај повеќе...

Ахмети: Со Османи за претседател напред, не за Русија, да за Европа

Во продолжение говорот на претседателот на ДУИ Али Ахмети: Почитувани сестри и браќа, почитувани граѓани, Не често Ви се на овој начин, од оваа говорница, со толкава најава и со големо насочено внимание. Долго размислував дали треба да ја споледам со Вас мојата загриженост, само поради една причина, да не ве вознемирам, и секако немаше […] Прочитај повеќе...

ЈУРОП ХАУС КРИВА ПАЛАНКА И СТРУМИЦА, ПРЕКУ МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ, ПРОСЛАВИЈА ТРИ ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

На почетокот на оваа недела Крива Паланка и Струмица станаа епицентри на младинскиот активизам и иновативност, прославувајќи три години од постоењето на Јуроп хаус во овие градови. Овие настани не само што ја одбележаа посветеноста на Јуроп хаус во аспирациите и креативноста на младите туку и ја потврдија нивната улога како катализатор за општествена трансформација. […] Прочитај повеќе...

Претрес во Штип, пронајдена дрога

Вчера во 21.40 часот во Штип, полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Штип ги лишиле од слобода К.А.(38) и 20 – годишната Д.О., двајцата од Штип. При претрес во домот на К.А., извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени прашкаста материја и дигитална вага. Притоа, полициските службеници […] Прочитај повеќе...

Приведено лице од тетовско поради мачење животни

Полициски службеници на СВР Тетово во содејство со полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, вчера (21 февруари) околу 12 часот и 40 минути во тетовско Лавце го лишиле од слобода 19-годишнот момче. од ова село поради сомнение дека заедно со уште две други лица бил инволвиран во кривично дело „мачење животни“. Тој минатата недела […] Прочитај повеќе...

Над 60.000 денари скокна просечната бруто плата во Македонија

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во декември 2023 година, во однос на декември 2022 година, изнесува 116.8. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Јавна управа и одбрана; задолжително социјално... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

ГОЛЕМ РАСТ: Просечната плата достигна рекордни 39.998 денари

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во декември 2023 година, во однос на декември 2022 година, изнесува 116.4. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Јавна управа и одбрана; задолжително социјално... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2023 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број превезени патници во патничкиот патен превоз изнесува 11 166 илјади во четвртото тримесечје од 2023 година и во однос на истиот период од претходната година е намален за 12.5 %. Според видот на превозот, бројот на превезените патници во градскиот превоз... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Индекси на цените во земјоделството, јануари 2024 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јануари 2024 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 5.1 %, а кај аутпутот се бележи намалување од 5.2 %. Во јануари 2024 година, во споредба со јануари 2023 година,... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Пепко затвора 73 продавници: Побарувачката во оваа европска земја не одговараше на нивните планови

Европската дисконтна компанија Пепко Груп одлучи да го напушти австрискиот пазар, велејќи дека не очекува соодветен принос во земјата. – Групацијата денеска заклучи дека ќе престане со работа во Австрија, бидејќи не предвидува дека австрискиот пазар ќе го достигне соодветното ниво на очекувани приноси – беше наведено во регулаторното поднесување... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Подгответе се: Доаѓаат пари за ЧЕТИРИ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ во декември! Дали сте еден од нив?

Бик (20 април – 20 мај): Поединците Бикови често се поврзуваат со финансиска стабилност и практичност. Вашиот фокус и одлучност може да доведат до поволни финансиски резултати или можности за зголемен приход. Јарец (22 декември – 19 јануари): Јарците се познати по силната работна етика и амбициозност. Во декември, вашата напорна работа и стратешки пристап... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

ИЗБЕГНЕТЕ ЛОША СРЕЌА: Откриено потеклото на традицијата на бакнување на полноќ на новогодишната ноќ

Иако точното потекло на прославувањето на вториот почеток на новата година е непознато, обичајот често се следи на два зимски фестивали: Сатурналија во антички Рим и Хогманај, викиншка традиција која сè уште се слави на Нова година во Шкотска. Сатурналија се одржуваше секоја година за време на зимската краткоденица, а бидејќи беше најголемата забава во... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Задолжително на лекар – 6 знаци на недостаток на железо

Ниското ниво на железо е најчестото и најраспространето нарушување во исхраната во светот, особено во западните земји, соопшти Светската здравствена организација. Тие веруваат дека дури две милијарди луѓе, што е над 30 отсто од светската популација, страдаат од одреден степен на недостаток на железо, што е особено честа појава кај жените. Ова се најчестите знаци:... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Ова се сите придобивки од кефирот: од протеини до пробиотици

Кефирот е култивиран, ферментиран пијалок кој потсетува на јогурт. Одредени извори наведуваат дека овој пијалок е стар повеќе од 1000 години и потекнува од Кавказ. Наводно, локалните мештани, познати по своето здравје и долговечност, случајно го откриле додека носеле свежо млеко во нивните кожени чанти. Некогаш малку познат надвор од Кавказ, денес кефирот е особено... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Домашна купка за испукани пети, поефикасна од крема – Потребни се само 2 состојки

Испуканите пети се проблем со кој многумина од нас се соочуваат секојдневно. Отстранетиот калузен епидермис се враќа како бумеранг, а нашите стапала постојано не изгледаат како што би сакале. Оваа купка за потпетици со домашни состојки може да ви помогне да ги трансформирате стапалата пред да влезете во пролетни чевли. Што ви е потребно за... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...