Над 200 делници и 1.300 километри патишта, СДСМ објави видео од Ковачевски со километарски статус

Претседателот на СДСМ и премиер, Димитар Ковачевски денеска во Собранието ги посочи најголем дел обновените, рехабилитирани и изградени регионални, локални и автопатишта, во вкупна должина од над 1.300 километри, од 2017 до 2022 година, меѓу кои и:

1. Автопатот Смоквица – Гевгелија – рехабилитација и проширување од 10,15км
2. Автопатот Петровци- Миладиновци – Кадино и Хиподром, 8 км.
3. Автопатот Охрид – Кичево, во моментов 75% од проектот е изграден.
4. Рехабилитација на автопатот Велес – Градско со возна лента, 20км.
5. Санација на обиколницата кај Скопје, 4км,
6. Рехабилитација на автопатот ГП Богородица до Гевгелија, 4,5км.
7. Доизградба на автопатската делница Д.Капија – Смоквица, 28,2км.
8. Рехабилитација на автопатот Куманово – Миладиновци, 23км.
9. Рехабилитација на авопатот Сарај – Групчин, возна лента, од 8 км.
10. Рехабилилатица на автопатот Сарај – Групчин, 16 км.
11. Рехабилилитација на обиколница на Скопје, клучка Смилковци – клучка Мирковци, 9 км.
12. Изградба на автопат Миладиновци – Св.Николе – Штип во должина од 47км.
13. Рехабилитација на автопатската делница Неготино – Д.Капија 8,8км.
14. Рехабилитација на возна лента Велес – Градско 20,2км.
15. Изградбата на експресен пат Велес – Кадрифаково трета фаза, 10,7км.
16. Изградба на нов експресен пат Штип – Кочани од кои:
17. Делница Штип – Крупиште, 14,3 км.
18. Делница Крупиште-Кочани – 13,7 км.
19. Изградбата на пат Штип – Радовиш, фаза 1 – 23,5 км.
20. Штип – Радовиш, фаза 2, 16.9 км.
21. Рехабилитација на регионален пат мост Близанско- Калуѓерац 14,5 км.
22. Рехабилитација на регионален пат Дебар – ГП Блато 5,3км.
23. Рехабилитација на магистрален пат Кочани – Делчево, 30км.
24. Рехабилилитација на магистрален пат Гостивар-Колари, 28,5 км.
25. Рехабилитација на регионален пат Петровец – Катланов 5,3км.
26. Рехабилитација на регионален пат Прешовце- Јегуневце 5км.
27. Рехабилитација на регионален пат Берово – Струмица, 14,75км.
28. Рехабилитација на регионален пат Битола – Новаци 10км.
29. Рехабилитација на регионален пат П1301 делница Охрид – Конско, 6км.
30. Санација на мост на државен пат П1001005, во с.Удово на река Вардар и обнова на асфалт.
31. Санација на мост на државен пат А2 влез во Скопје Сарај.
32. Санација на 5 моста на државен пат А2 Гостивар – Колари.
33. Реконструкција и зајакнување на 3 моста А3- делница брана Калиманци – МК каменица.
34. Рехабилитација на 15 моста на држвавен пат А3 на делница Кочани – Делчево.
35. Рехабилитација на патот Негорци – Гевгелија, 5,40км.
36. Рехабилитација на транзит низ Охрид, 5,6км.
37. Рехабилитација на патот Кадрифаково – Штип, 7км.
38. Рехабилитација на регионален пат спој А4 Стенковец, 2км.
39. Реконструкција на патот Крива Паланка – Огут, 4,7км.
40. Реконструкција на Сарај – Карпалак, 3,7км.
41. Реконструкција на пат од Шемшово – Лешок, 3,4км.
42. Реконструкција на пат Неготино – Полошко спој со А2, 3,3км.
43. Реконструкција на патот Сарај – Семениште, 3,1км.
44. Реконструкција на патот Желино – Сарачино, 2,6км.
45. Реконструкција на спој А4 Стенковец – Бродец 1,1км.
46. Обнова на патот Трстрија – Баргла 2,5км.
47. Обнова на патот Трсино – Трстија, 1,6км.
48. Обнова на патот Смолари – Дражево, Коњарево 1,2км.
49. Реконструкција на влез во Струмица кај Добрејци 0,4км.
50. Обнова на патот Кучичино – Теранци 1,4км.
51. Обнова на патот Карбинци – Плачковица, 2,1км.
52. Реконструкција на патот Радовиш – Плачковица 2,5км.
53. Реконструкција на влез во Пробиштиш 1,3км.
54. Обнова на патот Штип – Караорамн 1,07км.
55. Транзит низ Куклуш, Богомила- Стројмани,
56. Смоквица – Прдејци.
57. Спој Р1105 со Балинци, спој со Р1103 Неготино,
58. Транзит низ Демир Капија,
59. Обнова на Давидово-Миравци, спој за Вевчани.
60. Обнова на патот од Хотел Гранит – пумпна станица 0,3км.
61. Обнова на Распаќе – Подмојле 1,1 км.
62. Обнова на патот од Осломеј до Туин 6 км.
63. Обнова на Рапеш – Старавина 5,8км.
64. Реконструкција на патот Прилеп – прилепско езеро, фаза 1 од 4,8км.
65. Реконструкција на патот Лозани – Вашерејца 1,3км.
66. Реконструкција на Бистрица – Драгош 3,7км.
67. Онова на Транзит Прилеп улица Александар Македонски, 1,1 км.
Оние кои не ги спомена премиерот поради временското ограничување а се исто така завршени се и следните патишта:
68. Рехабилитација на магистрален пат обиколница на Ресен, 5,00 км
69. Рехабилитација на регионален пат Сопиште – Говрлево, 7,20км
70. Рехабилитација на регионален пат Бошков Мост – Дебар, 8,25 км
71. Изградба на регионален пат Опае – Белаковце – Станчиќ – граница со Косово,16 км
72. Изградба на регионален пат, Скопје до Сончев град, 4,4 км
73. Санација на мост на државен пат во Р2338 на река Елешка близу Меџитлија
74. Санација на мост на државен пат Р1308 на река Брајчинска Ресенско
75. Санација на мост бр.61 на државен пат А2 Превој Стража
76. Изградба на пропуст на државен пар Р2234 во село Дворце на река Вратничка
77. Санација на мост на државен пат 2137 во село Војшанци (на р.Вардар)
78. Рехабилитација на А3 Делчево – Звегор, 5 км
79. Рехабилитација на Р1302 Делчево – Пехчево, 10км
80. Рехабилитација на Р1304 Берово – Виница, 11км
81. Рехабилитација на Р1106 Јурумлери – Драчево, 4 км
82. Рехабилитација на Р1305 Битола – Демир Хисар,10 км
83. Рехабилитација на Р1207 Младо Нагоричане – Пелинце, 10 км
84. Рехабилитација на Р1204 Куманово – Свети Николе, 10 км
85. Рехабилитација на Р1209 Тетово – Попова Шапкa, 18.2 км
86. Рехабилитација на Р2133 Драчево – Орешани – Таор, 9 км
87. Рехабилитација на Р1109 Фурка – Богданци – Гевгелија, 11 км
88. Рехабилитација на Р1107 Кавадарци – Росоман, 7.4 км
89. Рехабилитација на А4 Струмица – Ново Село, 12.7 км
90. Рехабилитација на Р 1208 Подмоље – Радожда, 4.1 км
91. Рехабилитација на Р 1310 Берово – Клепало, 6.62 км
92. Рехабилитација на Р 1309 Кочани – Пониквa, 12 км
93. Рехабилитација на Р 1205 Злетово – Пробиштип, 17.3 км
94. Рехабилитација на Р 2342 Тркање – Пишица, 9.85 км
95. Рехабилитација на Р 1102 Негорци – Гевгелија, 5.4 км
96. Рехабилитација на Р1301 Транзит низ Охрид, 5.6 км
97. Рехабилитација на Р 1208 Охрид – Подмоље, 8.55 км
98. Рехабилитација на Р 1312 Прилеп – Прилепско езеро, 4.2 км
99. Рехабилитација на Р 1310 Радовиш – Подареш, 9.85 км
100. Рехабилитација на Р 1204 Кадрифаково – Штип, 7 км
101. Рехабилитација на Р 1107 Транзитен дел Кавадарци, 1.1 км
102. Рехабилитација на Р 2132 Калуѓерец – Растеш, 7.4 км
103. Рехабилитација на А3 Транзит низ Делчево, 3.9 км
104. Рехабилитација на А3 Макази – Ресен, 2.7 км
105. Рехабилитација на А2 Колари – Кичево, 11.4 км
106. Рехабилитација на А4 Радовиш – Струмица и Р1403 Василево – Добрејци, 5.5 км
107. Рехабилитација на Р 2235 с.Маврово – Никифорово, 6.6 км
108. Рехабилитација на А1 Смоквица – Удово и Р1401 врска со Р1105 Брајковци – Балинци-Марвинци, 6.1 км
109. Рехабилитација на Младо Нагоричане – Пелинце, 4.9 км
110. Рехабилитација на Регионален пат Штип – Радовиш, 21 км
111. Рехабилитација на А3 Обиколница Кочани, 6 км
112. Рехабилитација на Р1104 Куманово – Никуштак, 11 км
113. Рехабилитација на Р1204 Куманово – Свети Николе, 32 км
114. Рехабилитација на Р12133 Куманово – Опае, 6 км
115. Рехабилитација на Прилеп – Тополчани – Битола, 15 км
116. Реконструкција на Р1402 Банско – Колешино , 5,6 км
117. Реконструкција на пат Оморани – Теово , 1,8 км
118. Изградба на регионален пат Старо Коњарево – Ново Коњарево, 3 км
119. Рехабилитација на државен пат Р2337 делница, Крушево – Слива – Пуста Река, 14 км
120. Рехабилитација на државен пат Р1101 делница, Прилеп – Тополчани – Битол, 15 км
121. Рехабилитација на државен пат Р1107 делница, Мушов Гроб – Мрежичко, 7,5 км
122. Рехабилитација на државен пат Р2241 делница, врска со државен пат Р1201 – Лабуниште – Бороец – Јабланица 11,8 км
123. Рехабилитација на државен пат Р1207 делница, Пелинце – ГП Пелинце (фаза 2) 4,9 км
124. Рехабилитација на државен пат Р1105 делница, врска со државен пат Р1401 (Раброво) – ГП Дојран 7,8 км
125. Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Струга (врска со Р1201) – Дрслајца – Биџево – Д.Татеши – Мислодежда 7 км
126. Рехабилитација на државен пат Р2240 делница, врска со 1201 – Вевчани – Октиси – врска со А2, 7,9 км
127. Рехабилитација на државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци) – Раец – Фариш, 12км
128. Рехабилитација на државен пат Р1103 делница, Транзит низ Кавадарци, 1,2 км
129. Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Мислодежда – Збажди, 7,3 км
130. Рехабилитација на државен пат Р1309 делница, Кочани – Пониква (фаза 2), 7,4 км
131. Рехабилитација на државен пат А4 делница, Струмица – Ново Село, 9,5 км
132. Рехабилитација на магистрален пат А3, обиколница на Кочани, 6км
133. Рехабилитација на магистрален пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка 21км
134. Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, 1км
135. Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово – Пробиштип,17,3км
136. Рехабилитација на дел од државен пат Р1302 делница, Струмица – Берово, 6,6км
137. Рехабилитација на државен пат А3 делница, Транзит низ Охрид , 1,88км
138. Рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип – Крупиште, 18 км
139. Рехабилитација на регионален пат Р1303, делница Кичево – Македонски Брод, 25,75км
140. Рехабилитација на регионален пат Р1206, делница Карпалак – Желино, 12,2 км
141. Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Узем – Тораница, 6,91 км
142. Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Македонска Каменица – Саса, 10 км
143. Гевгелија – Смрдлива Вода, 1 км
144. Тетово – Боговиње, 1 км
145. Стари Град – крстосница Богомила, 2,5 км
146. Долна Бошава – Горна Бошава, 1 км
147. Крстосница с.Брод – Бач – Меџитлија 2 км
148. РЕК Битола – Маково 1 км
149. Врска Р1306 – Алдинци – Житоше 8 км
150. Радовиш – Плачковица фаза 2, 7,0 км
151. Излез Штип – спој со А4 2,5 км
152. Могила – Радобор – Будаково 1,5 км
153. Кажани – Битола, 1 км
154. Сарај-Радуша, 3 км
155. Кадино село – Галичани, 1 км
156. Врска А2 – Кичево – Осломеј, 2 км
157. Лажани – Житоше, 1,5 км
158. Богомила – Црнилиште, 5,2 км
159. Лагово – Штавица – Витолиште, 7 км
160. Центар Жупа – Брештани – Кочаџик – Новак, 4,9 км
161. Куманово – Граница со Србија – Сопот, 7,8 км
162. Крива Паланка (врска со А2) – Огут, 8,9 км
163. Транзит Дебар, 3 км
164. Сончев град – Средно водно, 2,1 км
165. Шипковица – Бозовце, 3,4 км
166. Лакавица – Србиново, 1,5 км
167. Транзит низ Виница, 1,2 км
168. Банско – Колешино – Смоларе – Старо Коњарево, 5,2 км
169. Радовиш – Плачковица фаза 3, 1,4 км
170. Трсино-Бигла фаза 2, 2,3 км
171. Велес транзит Р1102 и Р1312, 2 км
172. Стари град – Теово, 7,5 км
173. Кавадарци – Дреново, 9 км
174. Спој со А2 – Осломеј, 1,5 км
175. Кажани – Кл.Ротино, 3 км
176. Кривогаштани – Житоше, 10,8 км
177. Макази – Царев двор, 1,1 км
178. спој Р1307 – Галичица, 2,8 км
179. спој со Р1305 – Крушево , 2,5 км
180. Царев двор – гп Стење,2,4 км
181. Рехабилитација на државен пат А2, делница Куманово – Страцин, 27,5 км
182. Реконструкција со рехабилитација на државен пат Р1203, делница Тетово – Џепчиште, 4 км
183. Реконструкција на државен пат Р2133 делница Ропалце – Матејче, 3,3 км
184. Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеп (Плетвар), 19 км
185. Маврово-Галичник, 2 км
186. Крива Паланка-Огут, 2 км
187. Шемшово-Желино, 5 км
188. Шипковица-Бозовце, 1 км
189. Куманово-Сопот , 1 км
190. Врска со А2-Арачиново, 3 км
191. Липково-Оризари, 1 км
192. Чучер-Танушевци, 3 км
193. Сарај-Карпалак, 2 км
194. Преод-Горубинци, 4 км
195. Превалец-Виница, 2 км
196. Штип-спој со А4, 2 км
197. Радовиш-Воиславци, 2,5 км
198. Габрово-Колешино-Смоларе. 1,5 км
199. Пробиштип-Лесново, 3,5 км
200. спој со А4 – Робово – Муртино 3,5 км
201. Мартолци-Петле, 6,5 км
202. Горничет-Смрдлива вода, 4,5 км
203. обиколница Демир Капија, 1,5 км
204. Неготино-Глишиќ, 3 км
205. Битола-Ниже поле, 3 км
206. Спој со А3-Ротино, 4,5 км
207. Спој со А3-Ново Лагово-Бучин 3,5 км
208. Витолиште-с.Манастир, 4 км
209. Железнец-Д.Хисар, 12 км

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Во ИТ секторот фрчат отпутања: Проценките се дека досега без работа останале до половина милион луѓе

Продолжуваат масовните отпуштања во ИТ секторот, речиси сите големи компании поделија голем број отпуштања од почетокот на годинава. Со тоа го продолжија трендот кој започна на почетокот на минатата година, имено, одамна заврши ерата на голем раст на компаниите, а приспособувањето кон новите услови првенствено се врши преку отпуштања, објави... Прочитај повеќе...

Исклучете ги: овие уреди трошат многу електрична енергија дури и кога не ги користите

Кризата за трошоците на животот продолжува да влијае на домаќинствата, така што луѓето бараат различни начини да заштедат пари каде и да можат. Од паметно користење на греењето до следење на употребата на вашите кујнски апарати, има многу мали промени што можете да ги направите кои би можеле да ви... Прочитај повеќе...

Времето драстично се менува, синоптичарите најавуваат дожд, грмежи, ветер, а некаде и снег – Детална четиридневна прогноза

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса во понеделник на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен југозападен ветер. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе започне да дува засилен северен ветер што ќе услови на планините и на некои повисоки места... Прочитај повеќе...

Полицаец вознемирувал ученички во средно училиште во Скопје

На 24.03.2023 добиена е пријава од средно училиште во Скопје дека полициски службеник вербално вознемирувал неколку ученички. Веднаш се преземени соодветни мерки за расчистување на случајот и известен е јавен обвинител и Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, а против лицето ќе биде поведена и постапка за... Прочитај повеќе...

Експлодира плинска боца во Карпош, полицаец заврши во болница

На 24.03.2023 во 14.40 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул.„Разловечко Востание“ во стан сопственост на Д.Ѓ.(60) експлодирала плинска боца, по што настанал пожар. Пожарот е изгаснат од противпожарната единица Скопје. Поради вдишување чад еден полициски службеник бил пренесен во Градската општа болница „8-ми Септември“ за укажување на... Прочитај повеќе...

Ужас: Приведени мажи за силување на девојче помало од 14 години во Струга

Двајца повозрасни мажи и еден малолетник се приведени во Струга под сомнеж за полов напад врз малолетничка помала од 14 години. СВР Охрид соопшти дека за делото се осомничени жители на селата Враништа, Драслајца и Моришта на возраст од 57, 69 и 17 години. Полицијата соопшти дека нападот го пријавил... Прочитај повеќе...

Пари, среќа, нови можности: Три хороскопски знаци ќе доживеат голем успех во април

Откријте според хороскопот кого ќе го „грее сонце“ во април, кои три знаци ќе имаат најмногу среќа на полето на љубовта, работата и финансиите! Според астрологијата и во однос на тоа како се „порамниле“ ѕвездите, некои хороскопски знаци имаат поголеми шанси за успех и среќа во одредени периоди. Така, во... Прочитај повеќе...

Груби: Знам дека има пратеници од ВМРО-ДПМНЕ кои би ги поддржале уставните измени

Членот на Централниот совет на Демократската унија за интеграција, Артан Груби пред почетокот на седницата на Централното претседателство на партијата во Мала Речица истакна дека „знае дека има пратеници на опозициската ВМРО-ДПМНЕ кои би ги поддржале уставните измени“. Од денеска сметам дека треба да почнеме со нашите напори, повикувајќи ја... Прочитај повеќе...

СДСМ: Броењето пратеници му е слаба страна на Мицкоски, во ВМРО-ДПМНЕ има пратеници кои го поддржуваат европскиот пат

Соопштение на СДСМ: Броењето пратеници на Христијан Мицкоски му е многу слаба страна. Тоа го покажал неколку пати досега. Исто како што велеше дека има 61 пратеник за распуштање на Собранието и избори во мај. Очајни се овие обиди на Мицкоски, погрешната математика и штанцањето нови измислици ќе му се... Прочитај повеќе...

Сè повеќе студенти се подготвени да го напуштат факултетот за да го заштитат своето ментално здравје

Една нова анкета на Галуп објави дека 41 процент од студентите кои моментално се запишани на постсредно програма размислувале да се откажат од студиите во изминатите шест месеци. Овој број значително се зголеми од првата година на пандемијата COVID-19, во која 33 отсто од студентите размислуваа да го напуштат студирањето... Прочитај повеќе...

Комерцијална банка прогласена за Најдобра банка во Македонија за 2023 од магазинот Global Finance

Скопје, 24.03.2023 година – Комерцијална банка е прогласена за „Најдобра банка во Северна Македонија за 2023 година“ од угледниот магазин Global Finance, награда која се должи на понудата на врвни услуги и знаење, грижата за клиентите и на стабилноста на Банката. Со оваа престижна награда, која ѝ се доделува на Банката по 12-ти пат, Комерцијална […] The post Комерцијална банка прогласена за Најдобра банка во Македонија за 2023 од магазинот Global Finance appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Следува предвремена исплата на пензиите – ова се датумите кога ќе биде исплатена пензијата

Владата на Република Северна Македонија, на денешната седница, ја разгледа и усвои Информацијата од Министерството за труд и социјална политика за исплата на пензии за месец март 2023 година. Задолжен е Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 27.03.2023 година. Се препорачува […] The post Следува предвремена исплата на пензиите – ова се датумите кога ќе биде исплатена пензијата appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Замрзнати цените на јајцата и оризот

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед. Со одлуката се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на свежи јајца од кокошка и ориз […] The post Замрзнати цените на јајцата и оризот appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Граѓаните ќе може да добиваат поврат до 8.400 денари од лице годишно, наместо досегашните 7.200 – Мерката “Мој ДДВ” дава резултат и за граѓаните и за државата

Во собранието се изгласа предлог измената на Законот за враќање на дел од ДДВ на физички лица. Оваа измена е со цел од 1 јануари 2023 да се зголеми лимитот на повратот со што наместо 1.800 денари за тримесечие, граѓаните ќе може да добијаат максимален износ од 2.100 денари. Ова значи дека еден граѓанин ќе […] The post Граѓаните ќе може да добиваат поврат до 8.400 денари од лице годишно, наместо досегашните 7.200 – Мерката “Мој ДДВ” дава резултат и за граѓаните и за државата appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

МТСП: Во тек е етапната исплата на февруарските пензии

Министерството за труд и социјална политика известува дека на ден 27.02.2023 година (понеделник) започнува етапната исплата на пензиите за месец февруари, кои продолжуваат да се исплатуваат предвремено. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во четири групи, според висината на пензијата: • За пензии […] The post МТСП: Во тек е етапната исплата на февруарските пензии appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се

Најголема улога во женското репродуктивно здравје имаат хормоните кои регулираат голем број процеси во организмот. Така, под влијание на хормоните може да се забележат одредени појави во телото на жената во текот на менструалниот циклус, како физички така и емоционално. Покрај тоа што главните симптоми на менструацијата се болни грчеви во стомакот, најверојатно жената ќе... Прочитај повеќе Чланак Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат

Ако мислите дека физичкиот изглед е главниот фактор за успешно флертување, вие сте осудени на неуспех. Самодовербата и шармот се поважни од физичкиот изглед. Изгледот е, да не се лажеме, важен, но без шарм и уште неколку ситници е недоволен за успешно заведување. Секако, секој има своја тактика за заведување, но постојат одредени испробани трикови... Прочитај повеќе Чланак СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска

Бидете искрени со себе бидејќи од тоа зависи иднината на вашата врска. Откако ќе поминат првичниот занес и огномет од емоции, секоја врска достигнува точка на прекршување. Тогаш е време да се преиспитате себеси и вашите чувства и да одлучите дали врската има иднина или не. Сосема е нормално дека во одредени ситуации нема да... Прочитај повеќе Чланак Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ

Според истражувањето на експертите од Универзитетот Лунд во Шведска, три шолји кафе дневно и тоа како влијае на здравјето на жените. Беа анкетирани 300 жени и таа студија покажа дека три шолји кафе можат да ги намалат женските гради, а процентот на намалување би се зголемил со секоја консумирана доза. Тие рекоа дека постои јасна... Прочитај повеќе Чланак ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика

Осаменоста е вообичаено чувство, но има чекори што можете да ги преземете за да се чувствувате подобро. Слушањето музика, викањето пријатели, шетањето надвор и други активности може да го намалат ова непријатно чувство. Долгорочната осаменост може да ве исцрпи емоционално, правејќи го животот да изгледа потежок отколку што навистина е. Запомнете дека осаменоста не е... Прочитај повеќе Чланак 5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Generated by Feedzy