Наизглед едноставна математичка задача збуни многумина: Кој е вашиот одговор?

Наизглед едноставна математичка задача збуни многумина: Кој е вашиот одговор? Одговорите напишете ги во коментари на Фејсбук.