ВИДЕО: Најголемиот водопад на светот се наоѓа под океан

Длабоко под површината на водите помеѓу Гренланд и Исланд се наоѓа најголемиот водопад Denmark Strait.

Подводните водопади инаку настануваат кога ќе се сретнат ладна и топла вода.

Молекулите на ладната вода не се движат многу, па остануваат збиени и ја прават водата погуста од топлата. Сè тоа предизвикува да ладната вода паѓа точно низ топлата вода, создавајќи постојан и доследен ток.

Водата која доаѓа од Гренландското море е студена, па кога ќе ја допре топлата во Ирмингер морето, паѓа 3,5 км право со проток од 4.955 милиони литри по секунда.