Обиди се да не го прочиташ насловов

Обиди се да не го прочиташ насловов

Неутралноста е само „поствистина“, оправдување за прегратката на детскиот рај на неодлучноста. Некој друг да крши глава со одлучување

Емилија ЦЕЛАКОСКА

Како професионален солач на памет, уверена сум дека сѐ може да се научи и дека за сѐ што човек одлучува, за свое сопствено добро, треба тоа да го прави со што е можно подобра информација. Целото воспитување и обука што општеството ни го пружало било во насока на слободата за одлучување за сопственото добро. Само погрешната насока била ограничена и тоа на начин да не те сопира сосем – освен ако не вовлекуваш премногу други, затоа што „точните“ никогаш не знаат дали се доволно „точни“, а „неточните“ воопшто не знаат дека се „неточни“.

Тоа е прекрасен модел, во којшто „неточните“ сепак мора да пресметуваат колку ќе ги чини „неточноста“ и можеби би им било поевтино да видат што тоа на „точните“ толку им е јасно. Така, само многу мало малцинство останува уверено во точноста на својата „неточност“, посветувајќи доста време од својот живот тоа да влезе во „точното“, најчесто од редот на уметниците или научниците. Тоа е и вистинската динамика меѓу мејнстримот, медиокритетството и револуционерноста.

Денес не е така, всушност, изгледа како (сосила) да владее медиокритетство во македонското општество (некои тоа го нарекуваат мејнстрим, но не е). Пореметувањето на динамиката, како што сме сведоци од крајот на 80-тите, настана од „неточното“ во кое наеднаш се вовлечени многумина (тешкиот услов на горната добра динамика), а толкава пореметувачка енергија имаат само инаетот и омразата – преточени стандардно во национализам и/или најслично на тоа – некое религиско слепило. Тоа е правило – треба да се каже „настанува“, во смисла на формула. Тој вид на слепило е дефинирачка карактеристика на медиокритетноста и тоа, парадоксално спротивно на енергијата на инаетот и омразата, се состои во состојбата на неодлучување, индиферентност кон испитување на точност или неточност, и тоа толку незагрижено, дури и во ситуација кога општеството сѐ уште не ја обезбедило „точноста“ и преку претежнувачка масовност. Тоа е нечувствување и ненамера кон сопственото добро (или лошо), поради незнаење, непроценка, неучење, просто. Состојбата на одлука, од страна на масовниот медиокритет, како да трепка во постојана неопределеност како спин на некоја квантна честичка. Колку и да е масовна, сепак појавата воопшто не формира никаков „мејнстрим“, бидејќи мејнстримот се карактеризира со уредна насоченост, неконтрадикторна на себе и обработувајќи ги во себе парадоксите на револуционерностите без гушење, кон поголема сигурност и развој на општеството – како некакво магнетно поле.

Хаотичноста на масовната неодлучност, јасно, се стреми кон остварување на карактеристиките на ефектот на пеперутка, кога мали влијанија стануваат општествени урагани. Парадоксално, токму структурите кои го поттикнуваат хаотизирањето, се трудат да ги поседуваат и последиците на ефектот на пеперутка како божемна дефинитивност на божемно следство (а суштински, обично подбуцнување), со цел да постигнат ефект на „мејнстрим“ врз хаосот што го генерираат. Но, тоа е невозможно и има само една последица – „пеперуткин колапс“, или на хаотичната маса, или на „хаотичарот“. Ова е во основа формула која произлегува од правилото дека на слободата на волјата може да се влијае само ограничено.

Имено, хаотичарите со нивните празни, контрадикторни „аксиоми“ од божемна национална (или религиска) природа – во основа глуматање празни клишиња и фрази, можат само да се уништат самите затоа што го подриваат системот кој ги поддржува под претпоставка дека се форма на институција. Медиумите кои ги пласираат – исто така заедно со хаотичарите само можат да бидат повлечени надолу. Имено, хаосот никако не може да мејнстримизира ништо, па ако сака нека длаби на глава со 1000 медиуми (освен – војна, ако воопшто тоа може да се нарече stream). Во суштина, фиданката, поточето на македонскиот мејнстрим во создавање, токму во тензија со маслиновите медиуми полека формира имунитет кон појавата на масовно, „неточно“, самонаречено револуционерство, како решавање на слабата точка на една пристојна општествена динамика опишана горе.

Урнебесно, масовното самонаречено „револуционерство“, дословно си се нарекува „револуционерно“ (Р- то во ВМРО), а како што една пристојна општествена динамика (опишаната погоре) обезбедува дефиниција „кој е кој“, е само про-хаотичен маткач на масовното медиокритетство. Последново, пак, од своја страна, не е ни во процес на проценка колку го чини непроценувањето или преправањето дека проценува за сопственото добро, па нагрбачено со неточности, без „царина“ му обезбедува превоз на таканареченото „револуционерство“. Оваа борба ја наоѓа Македонија во период на висока светска технолошка развиеност, што на хаотичарите им ги мокри пантолоните, па се осмелуваат само да д’ткаат флоскули најмногу од 19-тиот век. Дури и 30-тите години од минатиот век им се преголем залак, а не се осмелуваат ни да ја потчукнат лушпата на јајцето што ја заштити македонскоста после еден 29-ти Ноември, освен ситната одмаздољубива подмолност за споменот на тој ден.

Подетално, хаотичноста и слободата на волјата се во конфликт заради ненасоченоста кон резонирање и притоа конфликтот е минимум трослоен. Прво, за да има воопшто волја, мора да има претходна намера. Ова искуство го имаме и од пред основно училиште – намерата да направите нешто трае подолго од осцилациите на волјата, која знае да се замори, да ја „фати мрза“ или да се растргне со емотивности и околности. Така, слободата на волјата некои, почнувајќи од учениците, (погрешно) ја заменуваат со мрзата, а некои (слично несоодветно) само со голата намера. Второ, волјата и слободата за неа, знаат обратно-пропорционално да се условат – колку повеќе е ограничена слободата (или се има впечаток на ограничување – сеедно), волјата знае и да се „заинаети“ во висока цена на претопување себеси во намера. И, исто така, колку поголема слобода (или впечаток на слободност) – толку повеќе волјата знае да си се лади во сенка. А трето, слободата на волјата дословно не постои во гол однос со природните закони, без оглед колку статистики и евристики да направите за тоа. На пример, гравитацијата е немилосрдна кон голата слободна волја на едно човечко суштество да лета. Исто така, во моментов, беспомошно ги декодирате овие зборови, џабе е слободната волја да не го правите тоа – таа не помага.

Третово се користи како влез во умот на гледачот и од страна на медиумите низ таканаречените „вести“, „интервјуа“, итн. Освен ако не ги исклучиме физички, не помага волјата да не ги декодираме тонот или буквите. Во содржината, пак, на тоа што го читаме или слушаме, не се случува припросто презентирање на празните 19-вековни флоскули во форма на празни флоскули, туку се вметнуваат парадоксално во две рамки без заеднички пресек: и во претензија на мејнстрим наратив и, воедно, во претензија за револуционерност. Смислата на тој инженеринг е да се супресира секаква оригинална револуционерност, бидејќи од една страна ги адресира умислените „револуционерни“ медиокритети (несвесни за цената на својата „револуционерност“, а може да ги „смота“ и евентуалните идни оригинални), а од друга страна формира и привид на чиста категорија, цврстина, просто физички детерминизам, додворувајќи му се на телото со парола „грижо моја прејди на друг“, т.е. на препаднувачите од секаква одговорност, жедни за „згрижен“ мир во животот. Бидејќи адресирањето е кон медиокритетното тело, а не авангардата и проевропскоста како свежа жица на мејнстримот, јасно е дека се јавуваат парадокси како „револуционерни конзервативци“ и тоа под водство на самонаречена „револуционерна“ група што се самокатегоризира како „конзервативна“. Оксиморони во изобилство. Доктрината на инженерингот е таква што, иако оние што сакаат да бидат згрижени како мали деца се поголема маса, божемните „револуционери“ се присвојуваат поенергично, низ пониско ниво на имитирање на гореопишаната природна динамика на едно општество.

Меѓутоа лагата си е лага и таа си ја тера својата интерна динамика. Таа се активира кога не можат да издржат да не пласираат „пророштва“ преку масовните медиуми, на пример за црната или светлата иднина на Македонија (мора со 100% крајности, инаку медиокритет не разбира, па проевропските сили се фаќаат на истата јадица, па во круг така), за вакви или такви резултати од изборите, итн. Обликот на пророштвата ги инженерираат да бидат самоисполнувачки, но таа работа не оди така едноставно, затоа што, според втората карактеристика на слободната волја (за ефектот на обратната пропорционалност меѓу волјата и нејзината слобода) сакале или не, многу го вознемируваат неодлучувачот кој сака мир и го поставуваат пред излудувачка психолошка невозможност: Дали неговото оригинално уверување за слободност на одлучувањето е точното или информацијата дека е предодреден да биде слободен одлучувач е точната. Тие две се спротивни работи, заради тоа што самата информација за идно дејство веќе претставува ограничување и неслобода во одлучувањето.

Испаѓа дека единствен излез за слободната волја на медиумски изложениот граѓанин е – граѓанинот да постапи спротивно на информацијата дека тој со слободна волја ќе одлучува, односно, да нема слободна волја. Се разбира, ова не може да опстои, тоа е тотална неточна глупост, па во реалноста, парадоксираниот граѓанин се враќа на 0, на медиокритетскиот неутрален дефолт – не гласа. Тоа е тоа што медиумската индустрија и ботовските хибридни формации го прават во умот на граѓанинот кога изигруваат пророци, а тој е изложен само со голите сетила на нив. Меѓутоа, неутралноста е само „поствистина“, оправдување за прегратката на детскиот рај на неодлучноста. Некој друг да крши глава со одлучување. Секако дека е непријатно за едно нормално граѓанско право да стои фамата дека тоа е партиска војна за власт, и тоа за поединци, за конкретни личности. Но, овој ефект (негласање) може да ги гризне одзади и „пророците“ и оние на кои им се пророкува без оглед дали денес или кога било. Рестриктивниот ефект е вовед во колабирањето на лажниот систем кој имитира мејнстрим.

Главниот неуспех на имитаторот е заради монгерингот во условите за слободната волја на граѓанинот со пророштва. Како и во гореопишаната прва карактеристика на слободната волја, намерата е услов без кој не постои ни волја, а камоли слободна. Најпосле, една личност не може да не знае за своите сопствени намери, освен ако е шизофреник или под дејство на супстанци. Најважната намера за ова општество, пак, е постигнување на европските стандарди, но ВМРО-ДПМНЕ се преправа како да не чуло за тоа и, ако победеле, тогаш ќе ни кажеле како им се вика мачката во вреќата. Ваква шизофренија не би смеела да се прифати. Всушност тешко дека било кој систем, колку и да е хаотичен, може да го категоризира шизофренирањето на вредностите во „револуционерно однесување“ или, пак, во рајски раат да се предаде моќта на одлучувањето во такви раце. „Чистите“ категории (национални и религиски особено) на ВМРО како доктрина, му служат како детерминистичка играчка за несигурните во иднината, како магионичарски трикови наречени „волшебништво“, изигрувајќи пророци и месии. Луѓето не се ни животни без моќ за предвидување чија слободна волја би се свела на инстинкт, затоа што сепак имаат потенцијал за резонирање, а не се ни програмирани роботи. Не може да настапуваш на луѓе со пророштво, бидејќи автоматски во иднината го спречуваш истото да биде вистина.

Јасно, има оригинални револуционерни уметнички умови кои го решиле и овој проблем, но е политички неприменлив (сѐ уште). Решението е прикажано во филмот „Матрикс“, каде што програмскиот ентитет задолжен за предвидување го кажува предвидувањето спротивно од вистината, за да го вовлече субјектот во соодветно однесување со цел тој да не се умисли па да го утне остварувањето на таа вистина.

И покрај проблемите со „пророштвата“ на заинтресираните за власт кон нивните гласачи и нивниот однос кон општествената одлука за изодување на европскиот пат, сепак, како во училиште, прашањето најпросто се сведува на – дали ќе се одговори точно или неточно. Можеби и – дали препишувачите ќе препишат од ученикот со точен одговор или ќе се зезнат да препишат од тој со неточен одговор – последиците не се исти, а неточното не станува на ниеден магичен начин точно, дури и кога сите одговараат неточно.

Емилија ЦЕЛАКОСКА

Извор: Racin.mk

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Земјотрес ја стресе Македонија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 24.02.2024 година во 11 часот и 00 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 119 km југозападно од Скопје, во соседна Република Албанија, со Рихтерова локална Прочитај повеќе...

Повеќемина искасани од кучиња скитници

На 23.02.2024 во 12.45 часот во Полициската станица Центар, А.Ц.(48) од с.Тромеѓа, кумановско пријавила дека во кругот на Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје била касната од куче скитник. На 23.02.2024 во 14.15 часот во Полициската станица Карпош, Б.В.(69) од с.Бардовци, пријавила дека на ул.„6“ во с.Бардовци-скопско била касната од Прочитај повеќе...

Пукање во локал во Скопје: Еден ранет

На 23.02.2024 СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против А.К. (36) од Скопје поради обид за убиство. На 22.02.2024 околу 14.20 часот во Скопје, полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишија од слобода А.К.(36) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека околу 14.00 Прочитај повеќе...

Тешка сообраќајка во Битола, има повредени

На 23.02.2024 во 19.58 часот во СВР Битола било пријавено дека на крстосница од ул.„Прилепска“ и ул.„Наум Наумовски Борче“ во Битола се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „фолксваген пасат“ со битолски регистарски ознаки, управувано од С.Т.(68) од Битола и патничко возило „бмв“ со битолски регистарски ознаки, управувано од М.А.(29) Прочитај повеќе...

Граѓанин искршил апарат за игри на среќа во Струмица

На 23.02.2024 година во 22.50 часот во Полициското одделение Нов Дојран Д.К.(28) од Нов Дојран, пријавила дека околу 22.10 часаот во спортска обложувалница во Стар Дојран едно лице го нарушило јавниот ред и мир со кршење на апарат за игри на среќа, со што ги вознемирил присутнитте. Се преземаат мерки Прочитај повеќе...

Земјотрес ја стресе Македонија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 24.02.2024 година во 11 часот и 00 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 119 km југозападно од Скопје, во соседна Република Албанија, со Рихтерова локална магнитуда ML3.1. Според досегашните податоци […] Прочитај повеќе...

ПРОВЕРЕТЕ ГИ СМЕТКИТЕ: Почна исплатата на финансиската поддршка за ранливите категории на граѓани

Министерството за труд и социјална политика информира дека финансиската помош за месец февруари согласно Законот за финансиска поддршка е исплатена. Во оваа група на исплати спаѓаат корисници на посебен додаток, корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители, кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и корисници на право на пензија во висина […] Прочитај повеќе...

Новинарски здруженија се здружија ПРОТИВ враќањето на буџетско рекламирање во медиумите како во времето на груевизмот

Ние, професионалните новинарски организации и граѓанските здруженија од медиумскиот сектор во Македонија, категорично се спротивставуваме на обидите за враќање на државното рекламирање во медиумите пред изборите, спроведени преку скратена постапка и со злоупотреба на европското знаменце. Станува збор за Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по […] Прочитај повеќе...

СДСМ: Просечна плата од 40.000 денари со политиките на СДСМ

СООПШТЕНИЕ НА СДСМ: Со СДСМ просечната плата достигна рекордни 40.000 денари што е и исторски највиско ниво на покачување плати во нашата држава. Просечната плата сега е 650 евра, што е за 360 евра повеќе од 2017 година. Рекордна минимална плата од над 22.500 денари ќе се обезбеди со усогласување на Законот за минимална плата, […] Прочитај повеќе...

Средба Османи – Кулеба во ОН Њујорк: Европската унија е наша заедничка иднина

Министерот за надворешни работи, Бујар Османи, на 23 февруари 2024 година, оствари средба со министерот за надворешни работи на Украина, Дмитро Кулеба, во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, на маргините на 56. пленарен состанок на 78. седница на Генералното Собрание. Средбата се одржа со цел да се даде поддршка на Украина на денот на […] Прочитај повеќе...

ИМА ПАРИ НА СМЕТКИТЕ: Тргна исплатата на финансиската поддршка за ранливите категории на граѓани

Министерството за труд и социјална политика информира дека финансиската помош за месец февруари согласно Законот за финансиска поддршка е исплатена. Во оваа група на исплати спаѓаат корисници на посебен додаток, корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители, кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и корисници на... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Русија го изненади ММФ

Растот на руската економија го „изненади“ Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), со оглед на санкциите воведени кон Москва поради војната во Украина. Во јануари ММФ прогнозираше дека руската економија ќе порасне за 2,6 отсто оваа година поради големите воени и лични трошоци, поддржани од зголемувањето на платите. Минатиот октомври тие очекуваа... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Германците пресметале: Вреди ли воопшто да се купува недвижен имот?

Помалку од половина од германските граѓани живеат во сопствен имот. Тоа е најниската квота во Европската унија, никаде нема помалку сопственици на имот отколку во Германија. Што се однесува до преференциите на самите граѓани, тие се јасни. Судејќи според истражувањата на јавното мислење, околу три четвртини од подзакупците, односно станарите... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Турската лира падна на ново историски најниско ниво

Турската лира падна на ново историски најниско ниво во однос на доларот бидејќи американската валута денеска во 12:30 часот на берзата Forex се тргуваше за 31 лира. Годишната стапка на инфлација во Турција во јануари се забрза на 64,86 отсто од 64,77 отсто во декември, објави турскиот институт за статистика... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

ПАДНА ОДЛУКА ВО РКЕ: Поевтинува дизелот, еве за колку

Дизелот поевтинува за 2 денари и сега ќе чини 78,5 денари за литар. Другите цени на горивата остануваат исти и се продаваат по овие цени: ЕУРОСУПЕР БС – 95 83 ден/л ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 78.5 ден/л ЕУРОСУПЕР БС – 98 85.5 ден/л Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Подгответе се: Доаѓаат пари за ЧЕТИРИ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ во декември! Дали сте еден од нив?

Бик (20 април – 20 мај): Поединците Бикови често се поврзуваат со финансиска стабилност и практичност. Вашиот фокус и одлучност може да доведат до поволни финансиски резултати или можности за зголемен приход. Јарец (22 декември – 19 јануари): Јарците се познати по силната работна етика и амбициозност. Во декември, вашата напорна работа и стратешки пристап... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

ИЗБЕГНЕТЕ ЛОША СРЕЌА: Откриено потеклото на традицијата на бакнување на полноќ на новогодишната ноќ

Иако точното потекло на прославувањето на вториот почеток на новата година е непознато, обичајот често се следи на два зимски фестивали: Сатурналија во антички Рим и Хогманај, викиншка традиција која сè уште се слави на Нова година во Шкотска. Сатурналија се одржуваше секоја година за време на зимската краткоденица, а бидејќи беше најголемата забава во... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Задолжително на лекар – 6 знаци на недостаток на железо

Ниското ниво на железо е најчестото и најраспространето нарушување во исхраната во светот, особено во западните земји, соопшти Светската здравствена организација. Тие веруваат дека дури две милијарди луѓе, што е над 30 отсто од светската популација, страдаат од одреден степен на недостаток на железо, што е особено честа појава кај жените. Ова се најчестите знаци:... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Ова се сите придобивки од кефирот: од протеини до пробиотици

Кефирот е култивиран, ферментиран пијалок кој потсетува на јогурт. Одредени извори наведуваат дека овој пијалок е стар повеќе од 1000 години и потекнува од Кавказ. Наводно, локалните мештани, познати по своето здравје и долговечност, случајно го откриле додека носеле свежо млеко во нивните кожени чанти. Некогаш малку познат надвор од Кавказ, денес кефирот е особено... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Домашна купка за испукани пети, поефикасна од крема – Потребни се само 2 состојки

Испуканите пети се проблем со кој многумина од нас се соочуваат секојдневно. Отстранетиот калузен епидермис се враќа како бумеранг, а нашите стапала постојано не изгледаат како што би сакале. Оваа купка за потпетици со домашни состојки може да ви помогне да ги трансформирате стапалата пред да влезете во пролетни чевли. Што ви е потребно за... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...