Одлучиле да запалат огномет во затворена гаража. Добро погледнете што ќе им се случи на 0:13 секунда!

Помислиле дека е добра идеја да запалат огномет во затворена гаража…

Погледнете што им се случило: