Постојат 4 потенцијални решенија, а 90 отсто од луѓето добиваат погрешно

Авторите на задачата тврдат дека 90 отсто од луѓето даваат погрешно решение!

На прв поглед делува како едноставна задача, но судејќи во „војните“ кои се водат во коментари под оваа задача, сепак не е толку лесна.

Како решенија воглавно се наведуваат 1, 2, 12 и 30.

Секако, секогаш треба да имате во предвид дека првенство имаат операциите со множење, а потоа собирање.

А решението гласи вака:

1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 * 0 + 1 = ?

Кога ќе ја средиме задачата добиваме нешто вакво:

4+11+3+11+0+1=?

А потоа решението гласи – 30.

Сепак, многумина не се сложуваат со тоа и даваат свои решенија, па оваа задача е вистински извор за караници на интернет. А што велите вие, кое е решението? Одговорите напишете ги во коментари на Фејсбук.