Пронашол бела кутија скриена во снегот. Ни сам не можел да поверува кога видел што се наоѓа внатре (Фото)

Пронашол бела кутија скриена во снегот. Ни сам не можел да поверува кога видел што се наоѓа внатре (Фото)

На зафрлен пат овој човек нашол „мистериозна“ бела кутија. Кога ја видел од автомобилот, морал да пријде и да погледне малку подобро…

Што би можело да има внатре? Кутијата била ставена под дрво со очигледна намера…

Кога проверил, имал и што да види! Внатре имало болни и смрзнати мачиња и малку храна.

Не се двоумел и веднаш ги одвел дома. Потоа ги одвел на ветеринар за да ги излекува.

Сè на сè, сега мачињата се среќни и здрави, благодарение на добрите луѓе со големо срце…

Погледнете ги сликите во продолжение…