Само 3% од луѓето ќе ја решат оваа задача за помалку од 60 секунди! Дали сте меѓу нив?

Само 3% од луѓето ќе ја решат оваа задача за помалку од 60 секунди! Дали сте меѓу нив? Одговорите напишете ги во коментари на Фејсбук.