СДСМ преложи Манифест за преговори со ЕУ – Собранието да дефинира рамки за преговорите за членство

Во Манифестот е јасно наведено дека политичките партии во Собранието, без разлика од составот на владејачкото мнозинство, се обврзуваат да соработуваат, но и да го водат преговарачкиот процес целосно отворено и транспарентно со цел најшироката јавност да биде во можност да го изрази своето мислење по однос на условите за членство во Европската унија, се вели во партиското соопштение на СДСМ, откако повикаа на обединување за Манифест за преговорите со ЕУ.

Според СДСМ, Манифестот е добра основа за градење единство околу иднината на земјата и со него Собранието дефинира рамки на позиции по кои мора да постапуваат сите надлежни институции во преговорите со ЕУ.

-Затоа, време е за обединување на сите политички лидери, преку потпишување на заеднички Манифест со кој сите заедно ќе се обврзат за ефикасно водење на преговорите за пристапување во ЕУ. Политиките на СДСМ и коалицијата, за интеграција во НАТО и полноправно членство во ЕУ не се само политики за остварување на врвните стратешки приоритети и национални интереси, тоа се политики за сигурна и стабилна иднина за сите граѓани, економски напредок, развој и европски вредности. Ние сме чувари на македонскиот идентитет, јазик, култура и традиција, но и на заедништвото меѓу сите наши граѓани, без разлика на етничка, верска или друга припадност. Токму преку овој Манифест сите лидери на политичките партии се обврзуваат дека ќе настојуваат пристапните преговори да завршат во најкраток можен рок, а притоа целосно заштитувајќи го идентитетот, традицијата, јазикот и општествените вредности на граѓаните, се вели во партиското соопштение.

Иницијатори на Манифестот се политичките партии: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ), Демократската Унија за Интеграција, (ДУИ), Алијанса за Албанците (АА), Либерално-демократска партија (ЛДП), Нова социјал-демократска партија (НСДП), Демократска Партија на Албанците (ДПА) Партија за движење на Турците (ТХП), Демократска партија на Турците во Македонија (ТДП), Демократска обнова на Македонија (ДОМ), ВМРО- Народна партија (ВМРО-НП), Партија на пензионерите (ПП) и Српска странка во Македонија.

Целосниот текст на Манифестот го пренесуваме во целост:

„ Водејќи се од јасно изразената определба на граѓаните на Република Северна Македонија без разлика на етничката припадност и јасно изразениот консензус на сите политички субјекти за полноправно членство на Република Северна Македонија во Европската Унија; Нагласувајќи дека интеграцијата на Република Северна Македонија во Европската Унија претставува стратегиска цел од витално значење за целото општество;

Поаѓајќи од прифатените заеднички европски вредности и свесни за потребата од ефикасно исполнување на стандардите и критериумите за членство кои произлегуваат од Копенхашките критериуми и Процесот за стабилизација и асоцијација, а чие исполнување води кон стабилни институции кои гарантираат демократија, владеење на правото, човековите права и почитување и заштита на правата на заедниците, функционална пазарна економија способна да се справи со конкуренцијата и пазарните сили во ЕУ, и способност да се прифатат и ефикасно да се спроведат обврските од членството, вклучително и придржување кон целите на политичката, економска и монетарна унија, како и продуктивна регионална соработка и добрососедски односи;

Имајќи предвид дека Северна Македонија е земја кандидат од 2005 година и близок партнер на Европската Унија како дел од Процесот за стабилизација и асоцијација кој е во сила од 2004 година, кој го потпиша во 2001 како прва земја од регионот, како основа за широка соработка во голем број на области, при што Северна Македонија продолжува целосно да ги спроведува своите обврски предвидени со Спогодбата за стабилизација и асоцијација;

Повикувајќи се на заклучоците на Советот на Европската Унија од 25 март 2020 година кои беа едногласно одобрени од членовите на Европскиот совет на 26 март 2020 година, а со кои се поздравува демонстрираната решеност на Северна Македонија за унапредување на реформската агенда поврзана со пристапниот процес и постигнатите конкретни и одржливи резултати, со кои се исполнија условите за почеток на пристапните преговори, и донесената едногласна одлука за отворање на преговорите за членство;

Имајќи ги предвид заклучоците на Собранието кон Информацијата за содржината на преговарачката рамка за пристапните преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија, предложена од страна на претседателството на Франција со Советот на Европската Унија на 30 јуни 2022 година, усвоени на 16 јули 2022 година;

Имајќи ја предвид одржаната прва Меѓувладина конференција за пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија одржана на 19 јули 2022 година во Брисел;

Потврдувајќи ја својата решеност за ефикасно и квалитетно водење на преговорите за пристапување во ЕУ што ќе претставува клучен исчекор во односите помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија во насока на реализирање на стратешката цел за полноправно членство во Европската Унија;

Потврдувајќи ја улогата и придонесот на Република Северна Македонија во унапредувањето на регионалната соработка и добрососедските односи;

Ние, долупотпишаните субјекти свесни за историската важност и одговорност за водење на преговорите за полноправно членство на Република Северна Македонија во Европската Унија што претставува споделена стратешка цел на државата и сите нејзини граѓани, ја реафирмираме нашата позиција дека клучен државен интерес на Република Северна Македонија е што поквалитетно завршување на преговарачкиот процес и оттаму што побрз влез во полноправно членство во Европската Унија. Поаѓајќи од изразената намера Северна Македонија да ја достигне подготвеноста за полноправно членство во 2030 година, ние, политичките партии претставени во Собранието со своето делување се обврзуваме пристапните преговори да завршат под најповолните остварливи услови и во најкраток можен временски рок, потполно свесни за обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ.

Политичка цел на Северна Македонија е зачувување на неделивоста, интегритетот и целовитоста на државната територија како земја членка во ЕУ, како и континуитетот и заштитата на идентитетот, традицијата, јазикот и општествените вредности на нејзините граѓани јакнејќи го со тоа придонесот на Северна Македонија во заедничките европски вредности, како и европските општествени и културни процеси, збогатувајќи и придонесувајќи на тој начин кон подобро разбирање помеѓу државите, народите и граѓаните. Подеднакво, одлучни сме во реализацијата и спроведувањето на сите обврски кои произлегуваат од политичките критериуми за членство во ЕУ, особено околу натамошното унапредување на регионалната соработка и унапредување на добрососедските односи, како и натамошното јакнење и промоција на заштитата на основните човекови права како и правата на заедниците.

Ја потврдуваме важноста од водење на континуиран дијалог и усогласено делување во процесот на преговори за полноправно членство на Северна Македонија во Европската Унија, особено во делот на усогласувањето на националното законодавство со законодавството на Европската Унија и неговото спроведување и особено за делот на Кластерот Темели, односно областите опфатени со Владеењето на правото и со фокус на борбата против корупцијата.

Со оглед дека пристапните преговори со ЕУ ќе се одвиваат во различни собраниски и владини состави ја потврдуваме потребата од воспоставување на засилена соработка помеѓу сите политички партии застапени во Собранието која ќе се остварува постојано без разлика од составот на владејачкото мнозинство.

Преговорите со Европската Унија ќе ги води Владата на Република Северна Македонија. Истовремено, со оглед дека членството во Европската Унија е израз на волјата на големото мнозинство на граѓаните на државата потврдуваме дека во Собранието ќе соработуваме за исполнување на оваа цел заеднички споделувајќи ги одговорноста и заслугите во текот на целиот преговарачки процес. Преговорите ќе се водат врз основа на целосни и јавни информации и целосна вклученост, како и отворено и транспарентно водење на процесот, за чие времетраење на сите заинтересирани страни ќе им биде осигурено правото на достапност на информациите и дијалог, преку веќе воспоставените механизми како што се Националниот совет за евроинтеграции но и други, со цел најшироката јавност да биде во можност да го изрази своето мислење по однос на условите за членство во Европската Унија. Се согласуваме да соработуваме во рамки на работните тела на Собранието со цел зајакнување на заедничката одговорност, обезбедување на широк јавен интерес и јакнење на севкупната општествена согласност како и осигурување на позитивни собраниски политички услови за водење на пристапните преговори,

Сите политички партии застапени во Собранието ќе имаат можност да се произнесат и да дадат препораки за било кое прашање по однос на преговарачките позиции по поедините преговарачки поглавја во меѓусебен дијалог со Владата во рамки на Собранието.

Ја нагласуваме потребата од зајакнати заеднички активности за навремено и квалитетни информирање за сите аспекти поврзани со Европската Унија, процесот на преговори како и од придобивките од полноправно членство во отворен дијалог со сите општествени субјекти. Ја нагласуваме и важноста од активна улога на сите граѓани на Северна Македонија во процесот на пристапување во ЕУ. Граѓаните на Северна Македонија ќе одлучат за пристапувањето во ЕУ преку референдум кој ќе се одржи пред потпишувањето на Договорот за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија, односно по завршувањето на преговорите.

Собранието на Република Северна Македонија, ја задолжува Владата на Република Северна Македонија, преку државната делегација за преговори со ЕУ, Секретаријатот за европски прашања, Министерството за надворешни работи и експертскиот преговарачки тим доследно да се придржува кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. Исто така ја задолжува Владата преговорите да се водат на рамноправна и принципиелна основа, почитувајќи ги нормите на меѓународното право, со безрезервно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ, како и во целосна согласност на Резолуцијата усвоена од Собранието на Република Северна Македонија, на 29 јули 2021 година.

Во текот на преговорите за пристапување се до нивното завршување со склучување на Договор за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ и по приемот на Република Северна Македонија во полноправно членство во ЕУ, Владата нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа наведено во Преговарачката рамка. Со приемот на Република Северна Македонија во полноправно членство во ЕУ, македонскиот јазик да стане еден од службените јазици на ЕУ без било какви објаснувања, додавки или фусноти.

Преговарачката рамка обврзува да се подготват три патокази од кои два ќе бидат отварачки одредници за Кластерот Темели, односно посебни патокази посветени на Владеење на правото и Реформа на јавната администрација и еден кој не е отварачка одредница посветен на Функционирањето на демократските институции. Во рамки на патоказот за владеење на правото постои обврска да се подготви Акциски план за заштита на правата на лицата кои припаѓаат на малцинствата и заедниците вклучувајќи недискриминација, борба против говор на омраза, образование, воспоставување на ефективни мерки, известувачки механизми и идентификување на надлежни институции. Надвор од овие обврски билатералните прашања поврзани со билатералните договори за добрососедските односи кои не се директно поврзани со правото на ЕУ и со Копенхашките критериуми за членство нема да бидат одредници од кои ќе зависи отворањето и затворањето на поглавјата и кластерите во текот на пристапните преговори со Европската Унија.

Собранието да ги усвои уставните измени за автоматско и безусловно одржување на втората Меѓувладина конференција за комплетирање на отворачката фаза на преговорите, без дополнителни одлуки од страна на земјите членки. Собранието ја обврзува и насочува Владата, но и сите надлежни органи задолжени за надворешната политика и евро-пристапните преговори да постапуваат во рамките на позициите утврдени со оваа Декларација“.

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Шаховското дерби на Алкалоид и САД со многу заплети до нерешен резултат

Светското екипно првенство за шахисти над 50 годишна возраст во Струга веќе во третото коло го донесе дерби мечот на највисоко рангираната екипа, репрезентацијата на САД, со шахистите на Алкалоид кои се четврти носители на турнирот. Мечот заврши нерешено, 2:2, но самите партии ни оддалеку не беа мирољубиви. Шахистите на... Прочитај повеќе...

Спасовски за Фронтлајн и Цивил Медиа: СДСМ е стожер на проевропскиот фронт, за мене е важно тој проевропски фронт да ја добие довербата на граѓаните

Во интервјуто за Фронтлајн и Цивил медиа, министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски запрашан за приклучувањето на СДСМ на проевропскиот фронт, рече: „Еднаш и засекогаш мора да се одвојат прогресивните сили во државата визави сите оние кои што ја влечат државата назад, оние ретроградни сили, оние сили коишто не ѝ... Прочитај повеќе...

ВМРО-ДПМНЕ: Власта со таканаречениот „солидарен данок“, сака да ги одере фирмите

Соопштение на ВМРО ДПМНЕ: „Наместо да се бори против сивата економија, владата со новиот данок ќе земе арач од лојалните фирми на државата, кои си ги плаќаат редовно даноците, а со тоа дополнително ќе ја стимулира сивата економија. Ваквата мерка не е солидарност туку арамилук. Со новиот данок, каде е... Прочитај повеќе...

Каква е состојбата на патиштата?

АМСМ СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ известува: НОРМАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ: Сообраќајот на патниот правец Кавадарци – Прилеп е нормализиран. ИЗВЕСТУВАЊЕ: Поради вградување на асфалтен слој (асфалтирање) на Регионален пат Р1102, делницата Велес – Градско до 23.09.2023 г. ќе биде затворена за сообраќај во период од 08:00 – 18:00 часот. СОСТОЈБА: Сообраќајот... Прочитај повеќе...

Времето се менува – Синоптичарите ја објавија најновата прогноза

Сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец. Во Скопје сончево и многу топло со мала облачност и со умерен југоисточен ветер. Утре на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во... Прочитај повеќе...

Шаховското дерби на Алкалоид и САД со многу заплети до нерешен резултат

Светското екипно првенство за шахисти над 50 годишна возраст во Струга веќе во третото коло го донесе дерби мечот на највисоко рангираната екипа, репрезентацијата на САД, со шахистите на Алкалоид кои се четврти носители на турнирот. Мечот заврши нерешено, 2:2, но самите партии ни оддалеку не беа мирољубиви. Шахистите на Алкалоид влегоа во мечот со […] Прочитај повеќе...

БОНУС ОД МИЛИОН И ПОЛ ДЕНАРИ ВО СПОРТ ЛАЈФ

  Нов милионски тикет во „Sport Life” – Струмица, со помош на големиот Фибоначи бонус на добивката од 610% . Ова шесткратно зголемување на добивката, редовниот играч на „Sport Life“ го остварил со уплатени 50 денари, а освоил неверојатни 1.795.145 денари. Дури 1,5 милион денари се од бонусот на добивката, која инаку би изнесувала 300.000 […] Прочитај повеќе...

Спасовски за Фронтлајн и Цивил Медиа: СДСМ е стожер на проевропскиот фронт, за мене е важно тој проевропски фронт да ја добие довербата на граѓаните

Во интервјуто за Фронтлајн и Цивил медиа, министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски запрашан за приклучувањето на СДСМ на проевропскиот фронт, рече: „Еднаш и засекогаш мора да се одвојат прогресивните сили во државата визави сите оние кои што ја влечат државата назад, оние ретроградни сили, оние сили коишто не ѝ помагаат на државата да напредува. […] Прочитај повеќе...

Возило со дипломатски таблички се запали во движење во Кисела Вода

Возило со италијански дипломатски таблички настрада во пожар вечерва во скопска Кисела Вода. 41-годишен скопјанец возел со возилото марка „џип“ одел кон Сопиште, но забележал чад од хаубата, по што застанал и побарал помош од локалците. -Вечерва во 19.29 час. во СВР Скопје од страна БППЗ пријавено е дека на место викано Теферич -К.Вода гори […] Прочитај повеќе...

Времето се менува – Синоптичарите ја објавија најновата прогноза

Сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец. Во Скопје сончево и многу топло со мала облачност и со умерен југоисточен ветер. Утре на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на невреме. Пороен дожд […] Прочитај повеќе...

Мексико ја престигна Кина

Кина повеќе не е најважниот надворешно трговски партнер на Америка, туку Мексико е, според американските статистичари. Трговската размена меѓу двете земји достигна 263 милијарди долари во првите четири месеци од оваа година, што претставува 15,4 отсто од надворешната трговија на САД. Кога Кина се приклучи на Светската трговска организација во... The post Мексико ја престигна Кина appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Ново значително поскапување на дел од горивата и денеска во Македонија – Цената на нафтата на светските берзи “беснее” и е на највисока точка оваа година

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемува за 2,00 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 14.09.2023 година и со тоа малопродажната цена ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 92,50 ден/лит. Малопродажните цени на бензинот ЕУРОСУПЕР... The post Ново значително поскапување на дел од горивата и денеска во Македонија – Цената на нафтата на светските берзи “беснее” и е на највисока точка оваа година appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Пазарот на црно злато флуктуира: Цените на нафтата во пораст

Цените на нафтата на светскиот пазар денеска се во пораст и суровата нафта „брент“ првпат од почетокот на годинава достигна цена од 93 долари за барел. Меѓународната агенција за енергија (МААЕ) објави дека доброволното продолжување на дневните ограничувања за производство на нафта од страна на Саудиска Арабија и Русија ќе... The post Пазарот на црно злато флуктуира: Цените на нафтата во пораст appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Го преплавија српскиот пазар: Русите основаа околу 7.000 компании

Руските граѓани имаат основано 6.976 компании во Србија од почетокот на војната во Украина. И покрај оваа бројка, под знак прашалник е дали сите овие компании ќе придонесат за растот на српската економија или се само начин руските граѓани да добијат дозвола за постојан престој во Србија со која дополнително... The post Го преплавија српскиот пазар: Русите основаа околу 7.000 компании appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Борба против инфлацијата: Европската централна банка по 10-ти пат ја зголеми каматната стапка

Европската централна банка (ЕЦБ) денеска ја зголеми каматната стапка 10-ти пат по ред во борбата против постојаната и висока инфлација која ги мачи потрошувачите, иако расте стравот дека повисоките трошоци за задолжување можат да придонесат економијата да влезе во рецесија . Зголемувањето на стапката за четврт процентен поен доаѓа додека... The post Борба против инфлацијата: Европската централна банка по 10-ти пат ја зголеми каматната стапка appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се

Најголема улога во женското репродуктивно здравје имаат хормоните кои регулираат голем број процеси во организмот. Така, под влијание на хормоните може да се забележат одредени појави во телото на жената во текот на менструалниот циклус, како физички така и емоционално. Покрај тоа што главните симптоми на менструацијата се болни грчеви во стомакот, најверојатно жената ќе... Прочитај повеќе Чланак Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат

Ако мислите дека физичкиот изглед е главниот фактор за успешно флертување, вие сте осудени на неуспех. Самодовербата и шармот се поважни од физичкиот изглед. Изгледот е, да не се лажеме, важен, но без шарм и уште неколку ситници е недоволен за успешно заведување. Секако, секој има своја тактика за заведување, но постојат одредени испробани трикови... Прочитај повеќе Чланак СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска

Бидете искрени со себе бидејќи од тоа зависи иднината на вашата врска. Откако ќе поминат првичниот занес и огномет од емоции, секоја врска достигнува точка на прекршување. Тогаш е време да се преиспитате себеси и вашите чувства и да одлучите дали врската има иднина или не. Сосема е нормално дека во одредени ситуации нема да... Прочитај повеќе Чланак Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ

Според истражувањето на експертите од Универзитетот Лунд во Шведска, три шолји кафе дневно и тоа како влијае на здравјето на жените. Беа анкетирани 300 жени и таа студија покажа дека три шолји кафе можат да ги намалат женските гради, а процентот на намалување би се зголемил со секоја консумирана доза. Тие рекоа дека постои јасна... Прочитај повеќе Чланак ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика

Осаменоста е вообичаено чувство, но има чекори што можете да ги преземете за да се чувствувате подобро. Слушањето музика, викањето пријатели, шетањето надвор и други активности може да го намалат ова непријатно чувство. Долгорочната осаменост може да ве исцрпи емоционално, правејќи го животот да изгледа потежок отколку што навистина е. Запомнете дека осаменоста не е... Прочитај повеќе Чланак 5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Generated by Feedzy