Ставиле запалки во блендер, па зажалиле

НИКАКО не се обидувајте ова да го направите сами.

Лоша идеја е да ставите запалки во блендер, но некој морал тоа да го испроба – секако, претходно ја напуштиле просторијата и вклучиле камера за да ги забележат резултатите.

Во првиот експеримент, користен е блендер кој не пропушта воздух. Еве што се случило:

Меѓутоа, другиот обид не поминал вака мирно. Садот во вториот блендер е направен од непробојно стакло, но во контакт со кислород, запалките направиле вистински карамбол.

Вреди да се повтори – НИКАКО не се обидувајте да го направите ова: