Птиците кружеле предупредувајќи ја да излезе – не го препознала предупредувањето и за малку ќе загинела

Птиците кружеле предупредувајќи ја да излезе – не го препознала предупредувањето и за малку ќе загинела! Птиците се вознемириле бидејќи

Read more