Цветна загатка збуни многумина: Знаете ли да го решите ова?

Цветна загатка збуни многумина: Знаете ли да го решите ова?

Математичка загатка објавена на Фејсбук збуни многумина, а сигурно ќе ве збуни и вас.

Обидете се да ја решите и одговорите напишете ги во коментатари на Фејсбук.

Обидете се да ја решите оваа цветна загатка…