Турист се качил на карпа во желба да дојде до што подобри фотографии. Погледнете што се случило на 0:13 секунда!

Некои луѓе ќе направат сè за пефектни фотографии, дури и ако се изложени на голема опасност.

Погледнете каква лудост направил овој турист со цел да направи што подобри фотографии: