ВАКВО НЕШТО НЕМАТЕ ВИДЕНО: Џиновска смукалка голта земја како од шега

Бизнис Инсајдер ја претставува машината смукалка која е толку моќна што „голта“ земја како од шега.

Оваа машина се користи за копање дупки околу енергетски водови, водоводни мрежи, телекомуникациски мрежи бидејќи не предизвикува оштетувања

Погледнете како работи: