Започнува процесот на репрогласување на НП Маврово за заштитено подрачје По повод одбележувањето на 5 Јуни Светскиот ден на животната средина Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка на ЈУНП Маврово организираше настан за јавна презентација на активностите за спроведување на ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација и изработка на План за управување со НП Маврово, како основи за добро и одржливо менаџирање со ова заштитено подрачје. На настанот воведни обраќања имаа министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова и директорот на ЈУНП Маврово Самир Ајдини, а активностите ги презентираа претставниците на партнерските организациите Глобал Конзервејшн, Македонско еколошко друштво и МЖСПП. „Ми претставува особена чест и задоволство да ја истакнам веќе воспоставената соработка со нашите партнери Глобал Конзервејшн Фонд, Македонското еколошко друштво и Јавната установа Национален парк Маврово во процесот за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк, како обврска која произлегува од Законот за заштита на природата. Оваа значајна соработка претставува можност да го продолжиме патот кон заштита, зачувување и унапредување на природните вредности со кои се карактеризира Националниот парк Маврово и надминување на предизвиците со кои се соочува управата на паркот во негово одржливо управување и заштита на природните вредности” изјави министерката Шукова. Директорот на ЈУНП Маврово Самир Ајдини изрази задоволство од конечното отпочнување на процесот за репрогласување на Паркот, како едно од најголемите заштитени подрчја во државата, особено од причина што во изминатиот период многу често неправилно и неправедно се соочувале со обвинувања најверојатно заради непознавање на фактите или неправилно толкување на истите. Историјата на НП Маврово датира од далечната 1949 година, кога за прв пат е прогласено за заштитено подрачје, но условите со текот на години се променети. Со стапувањето на сила на Законот за заштита на природата во 2005 година се создадени законски услови, но и обврска за повторно прогласување на веќе заштитените подрачја во РСМ меѓу кои и НП Маврово. Студијата за валоризација на заштитеното подрачје Маврово беше изработена во 2012г.,од Јавната устранова Национален парк Маврово која ја достави до Министерство за животна средина и просторно планирање со цел да се отпочне постапка за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во согласност со Законот за заштита на природата Поради реакциите на невладиниот сектор за отворениот фајл во Бернска конвенција за планираните хидропроектите во НП Маврово, рекациите на домашни и меѓународни експерти, Светската унија за заштита на природата (ИУЦН), локалното население што живее во границите на паркот, постапката за донесување на Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк беше прекината и Предлог-Законот не влезе во владина процедура. Фајлот за НП Маврово е сеуште отворен, така што Постојниот комитет на Бернската конвеција ја измени старата препорака RECOMMENDATION NO. 184 (2015) и донесе нови препораки Recommendation No. 211 (2021) во врска со мерките за зачувување нанационалните паркови во Северна Македонија, вклучително и на Националниот парк Маврово. Во врска со потпишаниот меморанум за соработка за НП Маврово (04.04.2023) дополнителни научни истражувања ќе се спроведат оваа година од страна на Македонското еколошко друштво, што е основа за продлжување со постапката за ре-прогласување на националниот парк Маврово. Студијата за ревалоризација на НП Маврово ќе ја следи законската обврска на нејзината соджина со предлог-надворешни граници и предлог-зонирање со наративни описи на секоја од предлог зоните и ГИС податоци, врз основа на податоци за проценка на статусот на живеалиштата и видовите од национално и ЕУ значење, која ја рефлектира нивната тековна состојба и потреба во согласност со мониторингот што го спроведува Јавната установа НП Маврово. За изработка на оваа активност се обезбедни средства од буџетот на МЖСПП. При ревизијата и дополнувањето на Студијата за ревалоризација на заштитеното подрачје Маврово, ќе биде земена предвид препораката бр.211 на Постојаниот комитет на Бернската конвеција од 3 декември 2021 година во врска со мерките за зачувување на националните паркови во Северна Македонија, вклучително и на Националниот парк Маврово. Социо-економскиот карактер на НП Маврово е еден важен белег на ова подрачје со оглед на фактот што на територијата на паркот егзистираат 37 населени места. Активност за Социо-економска студија заедно со Планот за управување претставува основниот стратешки документ за работа на паркот ќе биде изготвен за период од десет години и финасиски поддржан од Глобал конзервејшн фондот.

По повод одбележувањето на 5 Јуни Светскиот ден на животната средина Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка на ЈУНП Маврово организираше настан за јавна презентација на активностите за спроведување на ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација и изработка на План за управување со НП Маврово, како основи за добро и одржливо менаџирање со ова заштитено подрачје.
На настанот воведни обраќања имаа министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова и директорот на ЈУНП Маврово Самир Ајдини, а активностите ги презентираа претставниците на партнерските организациите Глобал Конзервејшн, Македонско еколошко друштво и МЖСПП.
„Ми претставува особена чест и задоволство да ја истакнам веќе воспоставената соработка со нашите партнери Глобал Конзервејшн Фонд, Македонското еколошко друштво и Јавната установа Национален парк Маврово во процесот за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк, како обврска која произлегува од Законот за заштита на природата. Оваа значајна соработка претставува можност да го продолжиме патот кон заштита, зачувување и унапредување на природните вредности со кои се карактеризира Националниот парк Маврово и надминување на предизвиците со кои се соочува управата на паркот во негово одржливо управување и заштита на природните вредности” изјави министерката Шукова.
Директорот на ЈУНП Маврово Самир Ајдини изрази задоволство од конечното отпочнување на процесот за репрогласување на Паркот, како едно од најголемите заштитени подрчја во државата, особено од причина што во изминатиот период многу често неправилно и неправедно се соочувале со обвинувања најверојатно заради непознавање на фактите или неправилно толкување на истите.

Историјата на НП Маврово датира од далечната 1949 година, кога за прв пат е прогласено за заштитено подрачје, но условите со текот на години се променети.
Со стапувањето на сила на Законот за заштита на природата во 2005 година се создадени законски услови, но и обврска за повторно прогласување на веќе заштитените подрачја во РСМ меѓу кои и НП Маврово.
Студијата за валоризација на заштитеното подрачје Маврово беше изработена во 2012г.,од Јавната устранова Национален парк Маврово која ја достави до Министерство за животна средина и просторно планирање со цел да се отпочне постапка за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во согласност со Законот за заштита на природата Поради реакциите на невладиниот сектор за отворениот фајл во Бернска конвенција за планираните хидропроектите во НП Маврово, рекациите на домашни и меѓународни експерти, Светската унија за заштита на природата (ИУЦН), локалното население што живее во границите на паркот, постапката за донесување на Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк беше прекината и Предлог-Законот не влезе во владина процедура. Фајлот за НП Маврово е сеуште отворен, така што Постојниот комитет на Бернската конвеција ја измени старата препорака RECOMMENDATION NO. 184 (2015) и донесе нови препораки Recommendation No. 211 (2021) во врска со мерките за зачувување нанационалните паркови во Северна Македонија, вклучително и на Националниот парк Маврово.
Во врска со потпишаниот меморанум за соработка за НП Маврово (04.04.2023) дополнителни научни истражувања ќе се спроведат оваа година од страна на Македонското еколошко друштво, што е основа за продлжување со постапката за ре-прогласување на националниот парк Маврово. Студијата за ревалоризација на НП Маврово ќе ја следи законската обврска на нејзината соджина со предлог-надворешни граници и предлог-зонирање со наративни описи на секоја од предлог зоните и ГИС податоци, врз основа на податоци за проценка на статусот на живеалиштата и видовите од национално и ЕУ значење, која ја рефлектира нивната тековна состојба и потреба во согласност со мониторингот што го спроведува Јавната установа НП Маврово. За изработка на оваа активност се обезбедни средства од буџетот на МЖСПП.
При ревизијата и дополнувањето на Студијата за ревалоризација на заштитеното подрачје Маврово, ќе биде земена предвид препораката бр.211 на Постојаниот комитет на Бернската конвеција од 3 декември 2021 година во врска со мерките за зачувување на националните паркови во Северна Македонија, вклучително и на Националниот парк Маврово.
Социо-економскиот карактер на НП Маврово е еден важен белег на ова подрачје со оглед на фактот што на територијата на паркот егзистираат 37 населени места. Активност за Социо-економска студија заедно со Планот за управување претставува основниот стратешки документ за работа на паркот ќе биде изготвен за период од десет години и финасиски поддржан од Глобал конзервејшн фондот.

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Стабилно до четврток, потоа промена – Детална прогноза за времето

Продолжува периодот на стабилно и релативно топло време со свежи утра. Во четврток и петок во попладневните часови ќе има зголемување на облачноста и услови за појава на краткотраен локален дожд претежно во западните делови од земјата. Во петок се очекува и засилен северен ветер претежно вдолж Повардарието. Прогноза за... Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Би помогнале на секоја иницијатива за реконструкција на спомен куќи кои се во приватна сопственост

„За спомен куќите кои се во приватна сопственост мене би ме радувала секоја иницијатива којашто ние како Министерство за култура можеме да помогнеме. Меѓутоа, тоа е прашање на приватна сопственост“ истакна Костадиновска-Стојчевска на прес-конференцијата во Владата. Таа додаде дека имало таков случај пред извесен период кога фамилијата на еден наш... Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Зголемен интересот за детска литература на македонски јазик

„Искуството од минатите годишни конкурси покажа зголемен интерес за детската литература на македонски јазик. Сакам и во оваа пригода да ги охрабрам авторите и илустраторите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс. Сакам да ги охрабрам и младите автори кои натаму остануваат во фокусот на нашето внимание“... Прочитај повеќе...

Министерката за култура Костадиновска-Стојчевска ги презентираше новините од конкурот за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2024 година

Од денес 3 октомври од 12 часот ќе биде отворен системот за електронско пријавување на конкурот за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2024 година. Системот за пријавување ќе биде затворен на 6 ноември во 12 часот. И оваа година електронското пријавување целосно ќе се спроведува преку... Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Зголемен интересот за детска литература на македонски јазик

„Искуството од минатите годишни конкурси покажа зголемен интерес за детската литература на македонски јазик. Сакам и во оваа пригода да ги охрабрам авторите и илустраторите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс. Сакам да ги охрабрам и младите автори кои натаму остануваат во фокусот на нашето внимание“... Прочитај повеќе...

Запленети околу 35 метри кубни бесправно исечени дрва

Денеска (03.10.2023) полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, ОСПО-ЕБР и СВР Скопје во близина на местото Рамно, Скопска Црна Гора, запленија три камиони натоварени со околу 35 метри кубни бесправно исечени дрва. Дрвата ќе бидат предадени на ЈП „Национални шуми“ и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Зголемен интересот за детска литература на македонски јазик

„Искуството од минатите годишни конкурси покажа зголемен интерес за детската литература на македонски јазик. Сакам и во оваа пригода да ги охрабрам авторите и илустраторите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс. Сакам да ги охрабрам и младите автори кои натаму остануваат во фокусот на нашето внимание“ потенцираше министерката за култура, Бисера […] Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Зголемен интересот за детска литература на македонски јазик

„Искуството од минатите годишни конкурси покажа зголемен интерес за детската литература на македонски јазик. Сакам и во оваа пригода да ги охрабрам авторите и илустраторите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс. Сакам да ги охрабрам и младите автори кои натаму остануваат во фокусот на нашето внимание“ потенцираше министерката за култура, Бисера […] Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска: Би помогнале на секоја иницијатива за реконструкција на спомен куќи кои се во приватна сопственост

„За спомен куќите кои се во приватна сопственост мене би ме радувала секоја иницијатива којашто ние како Министерство за култура можеме да помогнеме. Меѓутоа, тоа е прашање на приватна сопственост“ истакна Костадиновска-Стојчевска на прес-конференцијата во Владата. Таа додаде дека имало таков случај пред извесен период кога фамилијата на еден наш добро познат уметник, посакал куќата […] Прочитај повеќе...

Костадиновска-Стојчевска ги претстави новините во Конкурсот за проекти од национален интерес за 2024 година: Ги охрабрувам авторите и младите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс

Од денес 3 октомври од 12 часот ќе биде отворен системот за електронско пријавување на конкурот за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2024 година. Системот за пријавување ќе биде затворен на 6 ноември во 12 часот. И оваа година електронското пријавување целосно ќе се спроведува преку националниот портал за Е-услуги. Техничките […] Прочитај повеќе...

5,8 отсто повисоки пензии – Парите легнаа на сметките на пензионерите

Повисоката септемвриска пензија беше исплатена во редовниот рок. Некои банки веќе ја ставија пензијата на располагање и предвремено. Начинот на исплата на пензијата се врати редовниот начин на исплата наместо предвремената исплата на пензијата воведена поради прогласувањето на пандемија во државата и донесените мерки за заштита од корона вирусот. The post 5,8 отсто повисоки пензии – Парите легнаа на сметките на пензионерите appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Нови цени на горивата во Македонија

Од денес горивата се точат по следните цени: моторен бензин „евросупер БС-95“ – 86,00 (денари/литар) моторен бензин „евросупер БС-98“ – 88,50 (денари/литар) дизел-гориво „евродизел БС (Д-Е V)“ – 86,00 (денари/литар) масло за горење екстра-лесно 1 (ЕЛ-1) – 85,00 (денари/литар) „мазут М-1 НС“ – 48,660 (денари/килограм) The post Нови цени на горивата во Македонија appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Мексико ја престигна Кина

Кина повеќе не е најважниот надворешно трговски партнер на Америка, туку Мексико е, според американските статистичари. Трговската размена меѓу двете земји достигна 263 милијарди долари во првите четири месеци од оваа година, што претставува 15,4 отсто од надворешната трговија на САД. Кога Кина се приклучи на Светската трговска организација во... The post Мексико ја престигна Кина appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Ново значително поскапување на дел од горивата и денеска во Македонија – Цената на нафтата на светските берзи “беснее” и е на највисока точка оваа година

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемува за 2,00 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 14.09.2023 година и со тоа малопродажната цена ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 92,50 ден/лит. Малопродажните цени на бензинот ЕУРОСУПЕР... The post Ново значително поскапување на дел од горивата и денеска во Македонија – Цената на нафтата на светските берзи “беснее” и е на највисока точка оваа година appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Пазарот на црно злато флуктуира: Цените на нафтата во пораст

Цените на нафтата на светскиот пазар денеска се во пораст и суровата нафта „брент“ првпат од почетокот на годинава достигна цена од 93 долари за барел. Меѓународната агенција за енергија (МААЕ) објави дека доброволното продолжување на дневните ограничувања за производство на нафта од страна на Саудиска Арабија и Русија ќе... The post Пазарот на црно злато флуктуира: Цените на нафтата во пораст appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се

Најголема улога во женското репродуктивно здравје имаат хормоните кои регулираат голем број процеси во организмот. Така, под влијание на хормоните може да се забележат одредени појави во телото на жената во текот на менструалниот циклус, како физички така и емоционално. Покрај тоа што главните симптоми на менструацијата се болни грчеви во стомакот, најверојатно жената ќе... Прочитај повеќе Чланак Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат

Ако мислите дека физичкиот изглед е главниот фактор за успешно флертување, вие сте осудени на неуспех. Самодовербата и шармот се поважни од физичкиот изглед. Изгледот е, да не се лажеме, важен, но без шарм и уште неколку ситници е недоволен за успешно заведување. Секако, секој има своја тактика за заведување, но постојат одредени испробани трикови... Прочитај повеќе Чланак СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска

Бидете искрени со себе бидејќи од тоа зависи иднината на вашата врска. Откако ќе поминат првичниот занес и огномет од емоции, секоја врска достигнува точка на прекршување. Тогаш е време да се преиспитате себеси и вашите чувства и да одлучите дали врската има иднина или не. Сосема е нормално дека во одредени ситуации нема да... Прочитај повеќе Чланак Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ

Според истражувањето на експертите од Универзитетот Лунд во Шведска, три шолји кафе дневно и тоа како влијае на здравјето на жените. Беа анкетирани 300 жени и таа студија покажа дека три шолји кафе можат да ги намалат женските гради, а процентот на намалување би се зголемил со секоја консумирана доза. Тие рекоа дека постои јасна... Прочитај повеќе Чланак ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика

Осаменоста е вообичаено чувство, но има чекори што можете да ги преземете за да се чувствувате подобро. Слушањето музика, викањето пријатели, шетањето надвор и други активности може да го намалат ова непријатно чувство. Долгорочната осаменост може да ве исцрпи емоционално, правејќи го животот да изгледа потежок отколку што навистина е. Запомнете дека осаменоста не е... Прочитај повеќе Чланак 5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Generated by Feedzy